Evropský týden mobility má za cíl osvětou a dobrým příkladem pomoci rozvoji udržitelné dopravy – tedy veřejné dopravy, cyklistiky či chůze - a zlepšení ovzduší a klimatu ve městech. Letošním tématem kampaně je „Naše město – naše klima“. Organizátoři tak upozorňují na fakt, že automobilová doprava ve městech nejen přispívá ke globálním změnám klimatu, ale mění také samotné ovzduší města a jeho ulic.

Na Jičínsku se do projektu zapojila dvě města – Hořice a Lázně Bělohrad. Ve středu besedovali v hořických základních školách příslušníci městské policie s dětmi na téma správné vybavení kol a bezpečná jízda.

V úterý 22. září pak na dopravním hřišti budou školáci ze 3. a 4. tříd absolvovat jízdy zručnosti a učit se dopravní předpisy. Celý týden na dětském dopravním hřišti probíhají akce – jízdy zručnosti pro děti ze spádových základních škol okolních obcí. Zapojily se i děti zdravotně a sociálně znevýhodněné.

Město Lázně Bělohrad uzavře 22. září pro automobilovou dopravu Malé náměstí a Jiráskovo nábřeží. Tato ulice spolu s Malým náměstím tvoří spojnici mezi okrajovou částí města a centrem.

V dopoledním programu se organizátoři zaměří na děti ze školky, základní školy a na nejmenší děti a maminky na mateřských dovolených. Dětem nabídnou plno her - malování na asfalt, závody koloběžek, závody na in-line bruslích, svézt se mohou na koňském povoze. Dopravní policie Jičín připraví dopravní školu, kde budou policisté názorně ukazovat a řešit s kluky a děvčaty bezpečnost v dopravě.

Občanské sdružení Život bez bariér dětem i dospělým představí život tělesně postižených. V rámci programu se uskuteční jízda na invalidním vozíku přes běžné překážky.

Žáci druhého stupně ZŠ pojedou na cyklovýlet do okolí Bělohradu. Cestou budou plnit různé úkoly vztahující se k ochraně životního prostředí. Putování bude ukončeno odbornou přednáškou o čištění vody u místní čistírny odpadních vod.

Pracovníci městského úřadu, kteří nepřijedou do zaměstnání automobilem, dostanou od školáků samolepku, vyzývající k omezení automobilové dopravy. Zástupci města společně s dětmi zasadí v tento den nový strom do zámeckého parku. Odpolední program je pro širokou veřejnost. Jako první se představí hasiči při hašení auta a vyprošťování zraněných osob. Celý den zakončí koncert dechové hudby Javorka.

K článku je připojena fotogalerie se snímky z minulého roku.