Nejprve vznikl včelařský kroužek v Kopidlně pod vedením učitele Oldřicha Suchoradského. Když zemřel poslední včelař v Běcharech, byl na místní škole založen kroužek za podpory paní ředitelky Mgr. Evy Kaprálové a starosty obce ing. Jana Škody, pod vedením Antonína Erbena.

V činnosti kroužků se snažíme dětem ukázat, že život v přírodě je velmi důležitý a je o něčem jiném než jenom sedět u počítače. Není to činnost pro děti vůbec jednoduchá. Zvláště u těch, které nejsou doma rodiči vedeny k nějaké zodpovědné práci a jsou z nich odmalička děláni mistři světa. Ale mezi dětmi je většina, se kterou vycházíme kamarádsky a rádi se na schůzkách každý týden scházíme. Mám v Běcharech štěstí, že mi v činnosti s dětmi pomáhá celá škola. Počínaje paní ředitelkou Mgr. Janou Vávrovou, učitelkou přírodovědy Ivou Šourkovou, a když potřebuji, tak pomohou i ostatní pracovníci školy.

Jako vedoucí kroužků máme předem danou osnovu sestavenou na včelařské škole v Nasavrkách, kam jezdíme dvakrát za rok na semináře a učíme se, co máme děti učit. Mnohdy důležitější než naučené vědomosti jsou praktické zkušenosti. Děti musí znát detailně složení těla včely, chápat význam včel v přírodě, rozeznávat a pojmenovat včelařské nářadí, naučit se stloukat rámečky, poznávat stromy a květiny jako zdroj pylu a nektaru, zvládnout práce s mikroskopem, zkusit si výrobu litých a točených svíček, vědět něco o léčení včel a mnoho dalšího.

K tomu aby prokázaly děti svoje znalosti, se každoročně konají v rámci krajů soutěže pod názvem Zlatá včela, které organizuje vždy jedna škola v kraji. V letošním roce proběhla tato soutěž pro Královéhradecký kraj dne 22. dubna na Základní a mateřské škole v Běcharech. Je to poměrně malá škola, ale za pomoci všech zaměstnanců školy a vedoucího komise pro práci s mládeží v okrese Jičín Oldřicha Suchoradského se podařilo všechny náročné disciplíny připravit a bez problémů s dětmi zvládnout. Jako hosté se soutěže zúčastnili zástupci okresního výboru v Jičíně, pracovníci včelařské školy z Nasavrk a řada významných včelařských osobností. Ze sedmi soutěžících pořádající školy v Běcharech získaly v kategorii mladších žáků hned čtyři děti ocenění. Na této škole se učí žáci jen do 5. ročníku. Výhodu samozřejmě mají ti starší, kteří by mohli již sami včelařit.

V posledních letech na soutěžích většinou vyhrávají děti ze školy v Dubenci u Dvora Králové nad Labem. Ale letos všechny předstihl student Lepařova gymnázia v Jičíně, člen včelařského kroužku v Kopidlně Jarda Vích z Bukvice. Jako vítěz krajské soutěže pojede za měsíc bojovat do celostátního kola soutěže, která se bude konat v Nasavrkách. Pro tři nejlepší v celostátní soutěži pak bude následovat na začátku prázdnin Mezinárodní setkání mládeže v Rakousku.

Tímto jsem chtěl alespoň seznámit s prací vedoucích včelařských kroužků, ale i těch, kteří jim pomáhají a podporují je. Po soutěži v Běcharech je naděje, že na Jičínsku vzniknou ještě další dva včelařské kroužky, a to ve Vysokém Veselí a na Veliši, jejichž děti byly na soutěži přítomny jako pozorovatelé. Včelaření je náročná práce pro děti i vedoucí a vyžaduje nejen znalosti, ale i velký kus nadšení. Ona totiž současná společnost se odvrací od přírodních zákonitostí a možná, že tam začínají problémy, které nás v životě pronásledují na každém kroku. V mnohých případech bychom se mohli od včel všichni hodně naučit.
Antonín Erben, vedoucí kroužku při MŠ a ZŠ Běchary