V roce 1882 byla škola povýšena na dvoutřídní a v roce 1879 byla postavena nová budova, i když jen dřevěná. V roce 1935 byla vybudována nová, která stojí dodnes.

V roce 1979 bylo rozhodnuto ONV Jičín uzavřít zdejší základní školu a navrženo žáky umístit do Kopidlna. Veškeré zařízení, které ve škole bylo, se odváží a zůstává jen něco málo nábytku, pomůcek a zařízení.

Mateřská škola zůstává a v roce 1980 se rozšiřuje o další třídu. Zdejší mateřinka se stává střediskovou pro 60 dětí předškolního věku. Jezdí k nám děti z Kopidlna, Vršců, Židovic, Cholenic a Budčevse. Škola má čtyři učitelky, dvě kuchařky a uklizečku.

Národní výbor v Kopidlně zatím staví novou, velkou mateřskou školu, která je dostavěna v roce 1985 a tady na naši obec přichází další nespravedlivá rána: děti odchází do Kopidlna. Budova je uzavřena a slouží pro schůzovou činnost, sport, a kuchyně jako vývařovna pro místní JZD. Proměnit školu na kanceláře JZD bylo zamítnuto.

V roce 1989 se začalo blýskat na lepší časy. Mateřská škola v Kopidlně je přeplněná a nepřijímá již další děti. Hledají se nové prostory, a zvláště takové, které by byly co nejméně zdevastované. Koncem května bylo národnímu výboru Běchary nabídnuto, zda by znovu nezvážil otevřít budovu pro předškoláky. Lhůta byla dána doslova šibeniční, otevření k 1. září 1989. Žádná radost z toho nebyla, ale nakonec se celá rada národního výboru rozhodla žádost přijmout.

Dne 13. června 1989 svolává národní výbor shromáždění rodičů, členů JZD a Agropodniku Vršce. Na této schůzce se upřesňuje seznam dětí, stravování, dovoz, a především kolik hodin rodiče dětí odpracují na úpravě školy. Bylo navrženo a schváleno, aby každá rodina odpracovala 20 hodin, a na závěr bylo rozhodnuto do celé akce jít. ONV v Jičíně, odbor školství byl požádán o dotaci.

Během června posílá okresní národní výbor 60 000 Kč a zároveň nabízí zařízení ze zrušené mateřské školy z Ústí u Staré Paky. Vybavení se skládalo z pomůcek, nábytku a dalších potřebných věcí. Členové JZD Běchary natřikrát přivážejí potřebné věci a pomáhají, kde se dá. Každý týden pí Junková píše v Kopidlně letáky rodičům, aby věděli, co se bude dělat a jaké si mají vzít nářadí na uklízení. Pracuje se celé prázdniny za účasti tří členů národního výboru, a to p. Josefa Kosiny (předsedy NV), pí Ireny Junkové (tajemnice NV) a p. Jaroslava Chaloupského (předsedy komise výstavby). Nikdo se ani nezastaví a vše se dělá zadarmo. Uklízí se půdy, sklepy, třídy, pokládá se lino, natírají se okna a dveře, maluje se, zapojují se akumulační kamna, která jsme dostali ze školy v Kopidlně. Venku se staví prolézačky, které vyrobili v JZD, vozí se písek a dělají se záhony na květiny a zeleninu.

Rodiče se třemi členy národního výboru odpracovali na 400 brigádnických hodin. Ve druhé polovině srpna přichází do mateřské školy paní učitelky Urbanová a Chalupová.

Dne 1. září 1989 se za účasti hostů a rodičů otevírá mateřská škola pro předškoláky, i když mnoho občanů v úspěch této akce nevěřilo.
Zde by bylo dobré také poděkovat obětavým rodičům, kteří nikdy nevynechali, nenechali se zviklat a pracovali neúnavně dál. Byly to paní Kořínková, Košková (Cholenice), Pažoutová, Personová (Cholenice), Daňková, Chaloupská, Pokorná (Židovice), Nájemníková (Židovice), Janáčková (Cholenice), Šeligová, Zichová, Poláková (Židovice).

Do školy nastupuje jako uklizečka pí Marie Košvancová a do školní kuchyně pí Františka Mikolášová a Markéta Hnízdová.

Mateřská škola v roce 1990 na oslavách 700. výročí založení obce má již své první vystoupení. Ještě na přelomu roku 1989 - 1990 žádá národní výbor o znovuotevření základní školy, splňuje se až v roce 1991.

V roce 1991 dostává národní výbor souhlas k tomu, aby se opět ucházel o znovuotevření základní školy, a stalo se neuvěřitelné: 1. září 1991 je základní škola opět obnovena. První učitelkou se stává pí Maryška Stará z Jičína. Ve třídě je 19 žáků. Ve škole jsou také změny v personálu a místo pí Košvancové nastupuje pí Olga Stroblová. Ve školní kuchyni jsou pí Hnízdová a Vodáková. V mateřské škole pracují pí Romanová a Chalupová.
V roce 1993 odchází ze školy paní učitelka Maryška Stará a na její místo nastupuje nový učitel Mgr. Miloš Novotný, který v obci se svojí rodinou bydlí. V roce 1994 se konají volby do obecního zastupitelstva a na místo starosty je zvolen ing. Rostislav Vodák a na post místostarosty Mgr. Miloš Novotný. V té době je škola ještě jednotřídní, až v roce 1996 se spojuje v jeden celek.

K 1. září 2002 se personál ve škole mění a do školy nastupuje nová ředitelka Mgr. Eva Kaprálová. V tomto roce se též konají volby do obecního zastupitelstva, a na místo starosty nastupuje ing. Jan Škoda a funkci místostarosty vykonává p. Vladimír Košátko. Tato sestava trvá i další volební období. V této době ze školy odešly nejvěrnější pracovnice pí Chalupová, Stroblová a Romanová, která odchází do Nemyčevse za bývalým ředitelem školy Mgr. Novotným.

V letošním roce přichází do školy nová ředitelka Mgr. Jana Vávrová, škola je již několik let dvoutřídní (od 1. až do 5. třídy).

Za celých dvacet let se udělalo mnoho práce, jak zásluhou učitelů, tak i zástupců obce. Blíží se nové volby a celá obec doufá, že škola bude stále součástí obce a bude nám všem dělat radost. Irena Junková