V té době pracoval jako starosta pan ing. Rostislav Vodák. Ještě v tomto roce bylo zvažováno, kde se důchodci budou scházet, řešit svoje problémy a připravovat svůj kulturní a společenský život. V té době byl problém, kam klub umístit.

Paní Junková, která pracovala v té době jako místostarostka, nabídla k užívání domek (vejminek) č.p. 87 jako prozatímní klub. Místnost byla pěkná a dobře vytápěná. Na otop a elektřinu přispíval obecní úřad. Již na začátku listopadu byla první klubová schůze a přišlo na ni 28 důchodců, zatím jen z Běchar. Do čela organizace byl zvolen za předsedu pan Josef Beneš, tajemnicí paní Irena Junková, o hospodaření se svěřenými financemi se stará pan Josef Rydval a revizorkou je zvolena paní Eliška Hrdá ze Židovic.

Ještě v tomto roce byl obecním zastupitelstvem odsouhlasen návrh vybudovat pro důchodce klub v místním pohostinství. Místnost byla vybavena nábytkem, byly zabudovány přímotopy, jedinou chybou byla špatná dostupnost sociálního zařízení (na WC se muselo chodit přes sál).
V roce 1996 se celá členská základna stěhuje do pohostinství kulturního domu, kde bylo blízko ke všemu, co se postrádalo. V té době má klub již 40 členů, z toho 28 místních, 7 členů ze Židovic a dojíždí 5 členů z Cholenic. Klub důchodců byl nejprve financován pouze z rozpočtu Obce Běchary, a to částkou 3000 Kč, pak po několik let částkou ve výši 10 000 Kč a od roku 2008 částkou 12 000 Kč.

Od roku 1997 přispívají i Židovice částkou 5000 Kč. V roce 2002 se stává starostou pan ing. Jan Škoda, který stejně jako předchozí starosta je pro náš klub důchodců požehnáním.

V současné době nemáme vedení klubu důchodců, zemřel nám pan Josef Beneš, který pracoval jako předseda 10 let, pan Jiří Šára pracoval jako předseda 2 roky a o další tři roky se stará paní Irena Junková, která píše i kroniku organizace.

V roce 1995 byl vydán I. Běcharský zpravodaj, do kterého přispívá i klub důchodců. Co se týká aktivit členů, nedá se ani spočítat, do čeho by nebyli zapojení. Každý rok dělají několik tanečních zábav pro občany z Běchar a okolí. Také pořádají přednášky, které jsou hojně navštívené. Každý rok se koná několik zájezdů po zámcích, hradech a významných místech a do Polska.

Několikrát do roka klub pořádá brigády na úklid obce nebo sálu kulturního domu po různých kulturních akcích a v současné době zorganizoval i velký úklid místního kostela sv. Vojtěcha, aby byl připraven na Vánoce. Klub důchodců je aktivní ve všech směrech a občané si již obec bez něho nedovedou představit.⋌Irena Junková