Starší podle písemných záznamů – Lično – letos slaví své 640. výročí, Bačalky jsou pak o trochu mladší, ty si letos připomínají „pouhých” 375 let. A byla to oslava vskutku důstojná.

Po vzoru svých předků občané při vzpomínkové akci společně vysadili u budovy obecního úřadu mladou lípu. Z projevu starostky se účastníci dozvěděli nejen mnoho zajímavých a dosud nikde neuváděných informací z historie obcí, byli vzpomenuti také občané padlí na frontě 1. světové války, poválečné úsilí lidí při budování českého venkova, ale bylo připomenuto také působení ochotnického divadelního spolku České srdce, jehož zrestaurovaný prapor měli účastníci akce možnost po dlouhé době spatřit v celé jeho kráse právě u čerstvě zasazené lípy.

Mladá lípa nosí prozatím přívlastek „naše“. Po lípě Svobody, vysazené 28. října 1918, a po Masarykově lípě z 28. 10. 1928 je to v obci třetí strom, který má ambice stát se dominantou a symbolem venkovské pospolitosti, sounáležitosti a tradic českého venkova.

Jaké jméno lípa přijme, o tom rozhodnou občané příští rok při sjezdu rodáků a přátel Bačalek a Lična. Sváteční odpoledne na Bačalkách dostalo však také svůj hluboký etický rozměr, a to díky filozofu a bývalému poradci prezidenta Havla PhDr. Janu Šolcovi, který přijal pozvání zastupitelů a slavnosti se zúčastnil. Citlivě osvětlil význam lípy – „svatého dřeva“ - v dějinách českého národa, vyzdvihl také její další smysl – lípa jako symbol ženského principu, ženského pohledu na svět a jeho zákonitosti. Na Bačalkách, kde pracuje v sedmičlenném zastupitelstvu pět žen, to platí dvojnásob.

Po slavnostním aktu u lípy se občané v teplíčku pivnice U Bači zúčastnili besedy s dr. Šolcem, kde se v přátelské atmosféře dozvěděli mnohé o diplomatické misi prezidenta Masaryka při jeho návratu do osvobozené vlasti, o stavu současné Evropy, o (ne)fungující neviditelné ruce trhu a dalších problémech, které tíží v dnešní době každého z nás.

Z následujícího sousedského posezení u dobrůtek z kuchyní místních hospodyň a hospodářů a s písničkami při kytaře si obyvatelé odnesli ujištění, že na Bačalkách a Ličně pouze nebydlí, ale že tu jsou opravdu doma.
⋌Pavlína Kaprasová