Prioritou mimořádného zasedání zastupitelstva byla úprava zadání změny územního plánu, která pomůže urychlit přípravu pozemků pro rodinné domky v Šalounově ulici. V současné době tým odborníků zpracovává urbanistickou studii, která řeší kromě jiného komunikační systém a způsob parcelace plochy.
Radnice se bude snažit, aby se zástavba celého území uskutečnila po etapách tak, aby výstavba jednotlivých bloků na sebe plynule navazovala. „Budu rád, pokud se podaří tento investiční záměr připravit na přelomu roků 2008 a 2009 s tím, že začneme se stavbou domků, k nimž bude zavedená infrastruktura,“ sdělil místostarosta Jaroslav Vácha. Město čeká ještě nelehká cesta od výkupu některých pozemků přes projektovou přípravu, územní rozhodnutí a stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně nákladnou záležitost, zvažují radní varianty spoluúčasti developera nebo jiných subjektů, které by v tomto směru nějakým způsobem mohly pomoct.
Vytipování nové lokality pro přípravu stavby zimního stadionu, která bude z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a hygieny velice náročná a komplikovaná, bude záležitostí nového územního plánu v příštích letech.