Půl milionu korun vyčlení radnice na projektovou dokumentaci pro územní řízení na vybudování tělocvičny I. základní školy. Ta je největší v Jičíně. „Je to letitá záležitost, tělocvičny jsou vestavěny v půdorysu budovy, nesplňují parametry, zabýváme se tím už řadu let,“ říká tajemník městského úřadu Peter Bareš.
Budova se nachází v památkové rezervaci, což je pro stavbu limitující. I proto se upustilo od původně zvažované tělocvičny ve vnitrobloku s vhodnými parametry například pro házenou. „To bychom dvůr museli zastavět jak plošně, tak výškově, což by bylo necitlivé,“ vysvětluje Peter Bareš. Současný záměr tak počítá s vybudováním sportoviště pro výuku tělesné výchovy, která bude odpovídat současným požadavkům. Proto radnice uzavřela smlouvu s projekční kanceláří z Liberce.
„Neznamená to, že bychom příští rok začali stavět tělocvičnu v I. základní škole, na to bychom potřebovali 30 až 40 milionů korun,“ poukazuje tajemník. Na takové investice se město pokouší získat dotace. Radnice se také musí zaměřit na sportoviště pro II. ZŠ. III. ZŠ má zázemí nejmodernější v podobě haly s horolezeckou stěnou a moderního venkovního hřiště, na IV. ZŠ jsou tělocvičny rekonstruovány.