Opět ubylo pylu trav, postupně bude doznívat také sezona kukuřice. Poměrně hojné byly stále spóry plísní. Z ostatních alergenů se ve významnějším množství objevoval pouze pyl merlíkovitých, kopřivy a chmele.
Dominantními alergeny v tomto období jsou pelyněk, trávy, plísně, merlíkovité, kopřivovité, začátek sezony ambrózie.
V tomto týdnu očekáváme spíše vyšší koncentraci vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude pelyněk, jeho sezona v těchto dnech vrcholí, od konce týdne začne množství pylových zrn pelyňku pozvolna klesat. Naopak ve druhé polovině týdne se při dobrém počasí již začnou pravidelně objevovat i pylová zrna ambrózie. Vrchol sezony tohoto velmi agresivního alergenu očekáváme na přelomu srpna a září. Spóry plísní budou i nadále hojné ve dnech, kdy při dostatečné vlhkosti dosáhne teplota vzduchu alespoň 25 st. Celsia, v alergologicky významné koncentraci se udrží v ovzduší až do října. Výskyt ostatních pylových alergenů se bude pozvolna, ale vytrvale snižovat.