Myslivost je v naší republice poměrně hojně rozšířena. Ten, kdo se jí věnuje, zasvětí celý koloběh života tomuto koníčku, zálibě nebo třeba i celoživotnímu smýšlení, které předává s generace na generaci. Společenství myslivců drží při sobě při jakýchkoliv událostech, ať už se jedná o svatbu, křtiny, životní jubilea ale také úmrtí člena sdružení. 8.6.2007 se konalo ve smuteční síni v Jičíně poslední rozloučení s naším kamarádem myslivcem panem Josefem Gernatem. O co větší rozčarování však nastalo, když vedoucí obřadní síně odmítla čestnou stráž a nechtěla dovolit vzdát poslední poctu. Dokonce ji vykázala před rakev s odkazem na jakousi směrnici. Jednalo se o velice nechutnou scénu před ostatky zesnulého a smutečními hosty. Náš kamarád by si jistě přál tuto poslední poctu prokázanou jeho přáteli, neboť celý svůj život plně zasvětil myslivosti a ctil tradice, které se budovaly roky. Jeho kamarádi se ale nevzdali a ze svého požadavku neustoupili.

Je ale zarážející, když si pozůstalí zaplatí obřad a pronajmou obřadní síň, že nemouhou uskutečnit pohřeb dle svých představ v duchu tradic. Jak se zachovají TS města Jičína v budoucnu? Budou ctít tradice nebo je budou řídit směrnice????

Členové Mysliveckého sdružení Jestřáb, Kacákova Lhota