Radnice schválila smlouvu o dílo s firmou architekta Tomáše Šantavého na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na úpravy prostoru u Klenotnice drahých kamenů včetně řešení interiéru. Renovace postihne část ulice F.F. Procházky (mezi Klenotnicí a Suchardovým domem), dále zadní vstup do Suchardova domu s cílem zpřístupnit objekt tělesně postiženým občanům. Hradecký architekt projektoval původní stavbu Klenotnice, a to byl také jeden z důvodů, proč mu byla zakázka přidělena. V prostoru mezi Klenotnicí a Suchardovým domem by mělo dojít k navýšení podloží, odstranění plotu a dalším úpravám, které povedou ke vzniku Muzejního náměstí. Průjezd vozidel zatím zůstane zachován v jednom směru. Další změnou bude vybudování bezbariérového vstupu do Klenotnice, přibude i výtah do prvého patra.
Zde bude rozšířena expozice o kameny z přízemí. Odtud se přestěhuje pokladna a celý vstup do budovy do současné čajovny. Počítá se s tím, že čajovna zde zanikne a v přízemí dojde také k rozšíření expozice zkamenělého lesa. Cena projektu je stanovena na 338 tisíc korun, vyhotoven bude do konce roku. Akce vychází z rozvojového plánu města a v tomto volebním období bude realizována pouze v případě získání dotačních prostředků. Náklady na přebudování lokality u Suchardova domu a Klenotnice jsou odhadnuty na sedm milionů korun.