V současné době montují ocelový provizorní most, na který bude svedena doprava, aby mohl být současný zbourán a na jeho místě postaven nový. Položeny budou i nové povrchy na komunikaci. Celkové náklady na stavbu činí 2,4 milionu korun. Demolice mostu by se měla uskutečnit zítra, popřípadě v pondělí.