Z důvodu bezpečnosti musí být ochoz na věži tak vysoký, aby návštěvníci nepřepadli. Bohužel děti, s kterými rodiče absolvovali namáhavý výstup, nic neviděly, pokud je někdo s rizikem nevyzdvihl. Věžník Jiří Wilda nechal při rekonstrukci zábradlí do prken na každé straně vyvrtat dostatečně velký otvor, kterým se děti mohou bezpečně rozhlížet. Vynikající nápad, a zadarmo.