U nové čističky odpadních vod, kde se odehrávalo veškeré dění, se sešlo dvacet dětí a stejný počet dospělých. Pomoc tatínků a dědečků byla na místě. Manipulace se šedesátikilovými baly stromů byla totiž v silně rozbahněném terénu dost náročná. Podařilo se vysadit osm velkých javorů.

Na kmeny stromů jsme nasadili ochranné pletivo a ke stromům byly ukotveny i dřevěné hrázky. Se závlahou jsme si starost dělat nemuseli, vody bylo po dešti všude dost.

Odměnou pak bylo pro všechny účastníky opékaní buřtíků na hřišti místního Sokola a pro děti malá hra, při které hledaly ukrytý poklad. Celý projekt byl ukončen před setměním, kdy opět začaly padat dešťové kapky. Ruku na to, že se akce vydařila!    (ll)