Medailonek:
Jaromír Přibyl, 38 let
v současné době uvolněný starosta města Libáň
Starostové a nezávislí
Rodina: ženatý
Povolání: OSV,obchodní ředitel
Motto: S úsměvem jde všechno líp

Při nástupu do nového zaměstnání nebo funkce máme určité představy, které se mnohdy liší od skutečnosti. Jaká byla realita po převzetí postu starosty v Libáni?
Vzhledem k tomu, že jsem v minulém volebním období působil v Libáni jako člen zastupitelstva a poměrně často jsem se účastnil jednání rady města, měl jsem zhruba představu o čem to na radnici je. Realita byla ovšem jiná, po zvolení a následném převzetí postu starosty jsem postupně zjistil, že mé představy byly v některých oblastech okrajové.

Co je pro vás v nové úloze nejnáročnější?
Během prvních dnů a týdnů bylo asi nejnáročnější vnímat a vstřebávat obrovské množství pro mne naprosto nových informací, které přicházely ze všech stran. Tímto bych rád poděkoval všem mým spolupracovníkům za jejich vřelé přijetí a součinnost, která mi pomáhá v každodenních činnostech.

Co komunikace s veřejností, starosta musí být připraven i na výtky, stížnosti obyvatel?
Co se týká komunikace s veřejností, nemám s tím problém a jsem otevřen jakékoli diskusi, krom egoické, ta totiž nikam nevede a nedoberete se zásadního výsledku.

S jakými předsevzetími jste vstoupil do této funkce, jaké chystáte změny?
V posledních letech se v našem městě podařilo zrealizovat mnoho významných projektů, které jsou pro město přínosem. Rád bych v tomto směru navázal na předchozí vedení města a vím, že budeme společně se zastupiteli pokračovat.

Jste pro obyvatele čtyřiadvacet hodin na telefonu?
Pro mimořádné situace jsem obyvatelům samozřejmě kdykoliv k dispozici.

Jak vaši novou roli přijala rodina?
Rodina mé zvolení starostou města přijala pozitivně a vyjádřila mi plnou podporu.

Co hodnotíte v Libáni jako pozitivní?
V Libáni pozitivně vnímám především to, kolik rodin se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu věnuje aktivitám pro děti a mládež. Jedná se nejen o sportovní, ale i společensko-kulturní akce.

A co zde vnímáte jako negativní?
Jako dlouhodobý, pomalu narůstající problém vnímám případy vandalismu, drobné kriminality a narušování veřejného pořádku.
Na časté podněty obyvatel, které na tyto skutečnosti poukazují, hledáme řešení, abychom tomuto problému mohli předcházet.