Bledule
Tiše kdesi pod závějí
schovává se nejraději,
sluníčko když dá jí zprávu,
napřímí se, zvedne hlavu.

Petrklíč
Zima prchla, už je pryč,
v lukách kvete petrklíč.
A jak štíhlá, v pasu tenká
slečinka je prvosenka!

Blatouch
V potoce si nohy smáčí,
poslouchává klepy račí,
korunu má samé zlato,
však je velmi pyšný na to.

A květy nejen jarní

Konvalinka
Konvalinka
něžně cinká
pod listy své zvonky tají
u potoka v stinném háji.

Pampeliška
Pampeliška pouští chmýří
ani neví, kam jím míří,
a tím letem nazdařbůh
zasypala celý luh.

Podběl
S roztřepanou hlavou, sporý,
v chudé škváře podél trati
den co den se neúprosně
o hlt vláhy musí práti.

Jabloň
Prastará jabloň u cesty
na jaře šat má nevěsty,
však plody její trpké pouze
na podzim skončí v trávě, strouze.

Vlčí mák
Vlčí mák,
ten paličák
do světa se dívá vesel,
kvete, ač ho nikdo nesel!

Pýr
Běda sadu, necháte-li
pýr tu růsti, ve krátku
všechno vám tu zaplevelí,
sad i celou zahrádku.

Ocún
Ta prostá skromnost celkem sluší mu,
ač neradostně mnohý se naň dívá,
je prvním poslem totiž podzimu
a jedu číš on tajně v sobě skrývá.

Jiřina
Léto má již na kahánku,
příroda se chystá k spánku,
její květy přebohaté
tonou v krvi, v slunce zlatě.

Listopady
Plačtivý podzim, Dušičky jsou tady,
hrob sněhobílé zdobí listopady,
jež neleknou se hned tak ze zvyku
ostrého dechu zlého mrazíku.

Jiří Valenta, Jičín