Nyní je schopen překonat delší vzdálenost pouze na vozíku. Používá buď elektrický, případně mechanický, který je skladnější a se kterým vyráží s pomocí rodiny na kratší procházky.

Již mnohokrát se panu Markovi přihodilo, že musel zamýšlenou trasu výletu narychlo měnit, či s pomocí rodinných příslušníků a kolemjdoucích improvizovat v momentě, kdy se v městské zástavbě či při cestě přírodou objevila architektonická, či jiná bariéra, kterou nebyl schopen překonat.
Dokonce se mu někdy stávalo, že i přes ujištění od provozovatele objektu, že přístup je bezbariérový, dojel nakonec ke vstupním dveřím, ke kterým vedl jeden či více schodů. Úměra čím méně schodů, tím lepší přístupnost, totiž pro člověka sedícího na vozíku neplatí.

Postupně si začal před jakýmkoliv výletem či výjezdem do neznámého prostředí zjišťovat co nejvíce informací o bezbariérovosti plánované trasy a přístupnosti objektů, které chtěl navštívit.

Zdroje informací

Zde jsou některé zdroje informací, které při plánování svých výletů p. Marek využívá. 1) Na www.horice.org/cz/mesto-bez-barier naleznete informace o bezbariérových trasách, které byly zmapovány na území města Hořice.

2) Mapováním bezbariérovosti tras, na kterých leží důležité objekty nebo které vedou na důležitá místa, se zabývá také město Hradec Králové. Mapování je prováděno nejenom s ohledem na potřeby osob s pohybovým omezením, ale také osob neslyšících, slabozrakých a nevidomých. K hodnocení je používána kategorizace přístupnosti objektů z pohledu samotných uživatelů, která využívá symbolů v semaforové barevnosti.

Mapování objektů

Tato metodika je v současné době využívána u většiny projektů na území České republiky, které se mapováním přístupnosti objektů zabývají. Objekty dělí na: a/ přístupné, které jsou celé či zvětší části přístupné, jsou vybaveny alespoň jedním bezbariérovým vstupem a lze je navštívit bez předchozí domluvy, b/ částečně přístupné, u nichž je přístupná pouze část a u kterých nejsou splněna některá z kritérií pro přístupný objekt, např. terén k nim vedoucí má příliš velký sklon, či je jeho povrch velice nerovný a c/ nepřístupné objekty, kdy je samotný přístup nebo pohyb po objektu z různých důvodů velmi komplikovaný. Popis bezbariérovosti tras a jednotlivých objektů naleznete na online mapě, která je k dispozici na: www.hradeckralove.org/hradec-kralove/bezbarierovy-hradec. Bezbariérový Hradec mohou pomoci městu aktualizovat také sami občané a návštěvníci, a to zasláním tipů a podnětů na nedávno založenou emailovou adresu: bariery.hk@mmhk.cz.

Další tipy na regionální zdroje informací o přístupnosti objektů a bezbariérových výletech naleznete v příštím článku této rubriky. Přejeme vám, abyste na svých výletech sbírali pouze bezbariérové zážitky.   Život bez bariér,o.s. Nová Paka, www.zbb.cz