O tom, že jsou knihy u veřejnosti v oblibě a s nimi také knihovnice, vypovídala návštěvnost sobotního Knihovnického jarmarku v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Skvělá programová nabídka přitáhla nečekaný zájem veřejnosti.

Na zahradě knihovny stála spousta řemeslných stánků, nachystána byla řada dílniček pro děti, loutková pohádka, kvízy, hudba, divadlo, čtení, soutěže, a také čarování. Příchozí se doslova vrhli i na nabídku vyřazených knih, domů si jich odnášeli po desítkách.

Jarmark se konal při příležitosti stého výročí knihovnického zákona. Knihovna si tento mezník připomínala po celý rok, sobotní počin byl vyvrcholením jubilea.

Samotný knihovnický zákon před sto lety nařizoval obcím povinné zřízení knihoven. „Na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva zřizovány buďte politickými obcemi veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou i zábavnou, která má skutečnou vnitřní hodnotu,“ citujeme z dokumentu.

„A my máme v Čechách největší počet knihoven na počet obyvatel,“ chlubí se ředitelka jičínské knihovny Jana Benešová světovým unikátem.

Právě jičínská knihovna podporuje i ty nejmenší vesnické, které jsou mnohdy jediným místem, kde se lidé setkávají. V regionu je celkem 77 obsluhovaných knihoven ať už profesionály, nebo převážně dobrovolníky.

V novém a moderním prostředí pracují knihovnice v Úlibicích, Třtěnici, Sběři, Bystřici, Cerekvicích, Radimi a Volanicích, kde byla knihovna nově otevřena po 19 letech. Do konce roku bude nová knihovna také v Dětenicích.

Jičín samotný neměl před rokem 1919 městskou knihovnu. Tuto funkci plnily místní spolky. V roce 1924 byl otevřen Studentský dům a do jeho části – přízemního křídla, se knihovna nastěhovala. Měla sedm místností. Pro čtenáře sloužily hlavně dvě čítárny.

Ředitelka knihovny nahlédla do historie a zjistila, že před sto lety bylo v Jičíně registrováno 387 čtenářů a provedeno 11 497 výpůjček. Dnes má knihovna 3461 čtenářů a 209 869 výpůjček.

„V dnešní době, kdy je mnoho jiných lákadel, se knihovny musí snažit nabízet co nejlepší služby, aby udržely čtenáře a nové, zejména dětské, přilákaly,“ říká Jana Benešová. V Jičíně se to daří, ke konci loňského roku měla knihovna téměř 130 000 titulů. Kromě knih půjčuje časopisy, noviny,  CD, zvukové knihy a e-knihy a také stolní hry. Nabízí placené i volně přístupné databáze.  Vloni do knihovny přišlo více než 75 000 uživatelů služeb. Ještě více zaznamenala virtuálních návštěvníků.

Knihovna stálé obývá bývalý Studentský dům. Pro její aktivity prostory už nestačí. Benešová poukazuje na to, že je potřeba víc místa pro studovnu a hlavně právě pro různá čtení, kurzy a besedy. Navíc budova nemá bezbariérový přístup. „Přála bych si, aby co nejdříve došlo k rekonstrukci a rozšíření knihovny, abychom při příležitosti stého výročí Studentského domu v roce 2024 mohli slavit v novém.“

Jana Benešová by rovněž uvítala, aby se změnily platové podmínky pro zaměstnance. Je mezi nimi pět vysokoškoláků, jejich platy jsou velice nízké.