Ve volbách kandidoval i Zdeněk Jón, který měl samostatnou kandidátku, ale neuspěl, proto všech devět křesel obsadí zástupci Sdružení nezávislých. Osm z nich již zastupiteli bylo, ve sboru je jeden nováček. Jana Němečková obdržela 151 preferenčních hlasů, na druhém místě byl Miroslav Šedivý se 147, o třetí příčku se podělili František Vejr a Roman Šlechta se 138 hlasy.

Volební účast v Dobré Vodě byla 44,88 %, tedy mírně nadprůměrná oproti celému okresu.

„Ustavující schůze bude během čtrnácti dnů a pokud tomu budou zastupitelé nakloněni, budu zvolena starostkou," potvrdila Jana Němečková odhodlání vést Dobrou Vodu i nadále. Obec několik let pracuje na projektu nové kanalizace a hlavním úkolem začínajícího volebního období bude záměr ji dokončit.

Krom toho se bude pokračovat v opravách chodníků a místních komunikací. Problémem v Dobré Vodě je i nárůst nákladní dopravy kvůli otevření recyklačního zařízení v Bašnici. Soukromí dopravci nemají stanovenou trasu, což vedení obce chce změnit. Komunikace Dobré Vodě nepatří, uskuteční se proto jednání s krajskou Správou a údržbou silnic.