Představil se jako antropolog, a tak věc uvedl v širších souvislostech. Vysvětlil, že on nemusí shánět žádné voličské hlasy, a tak si nemusíme mezi sebou nic namlouvat.

Téma migrace
„Nemyslím, že bychom se mohli migraci vyhnout. Ve světě i v té nejubožejší chatrči mají televizi a tam vidí, jak se žije v Beverly Hills, a tak se do toho bohatého světa vypraví. Pohyb je běžný. Nedá se zastavit drátěným plotem. Vrátíte ho, zkusí to znovu. Nebo se stane bojovníkem Islámského státu. Syřanům jde doma o život. Č

asto lidé, kteří utíkají, jsou ve své zemi elitou. Diktátoři vyhánějí nejschopnější část populace. V Americe je spousta vědců, kteří ze své země utekli." Pokusil se charakterizovat současnost. Lidé z venkova se stěhují do měst. Všechno je pravoúhlé. Všimněme si, že lidé se živí druhými lidmi. Učitelé, obchodníci, i další. I když naříkáme, nežije se nám špatně.

Pravděpodobnost násilné smrti je třicetkrát až padesátkrát menší, než v archaické době. Ale z nerovnoměrnosti vývoje vznikly migrační vlny. U nás máme velmi málo přistěhovalců, než je tomu ve vyspělých západních zemích. Jsme hluboko pod evropským průměrem. Postkomunistická Evropa nemá s migrací zkušenosti. Velmi snadno se vyvolávají apokalyptické nálady. Co dělá náš prezident? Straší lidi. Demoralizuje společnost. Jak se ve Francii píše o Česku? V novinách je velký článek o tom, jak blázen střílel v hospodě. Jiné, pozitivní články nejsou. Dobrá zpráva = žádná zpráva. Francouz pak řekne – jak tu můžete žít. Veřejné mínění formulují media.

Pan profesor nevynechal ani události na Silvestra v Německu. „To je pohled Muslima na evropskou kulturu. Islámská kultura je prudérní. Ti mladíci přijdou jinam a myslí si, že tady se může všecko."

Anonymita internetu
Internet. Jeho anonymitě se nedá zabránit. Ale nesmíme se nechat přesvědčit, že kvůli bezpečnosti se máme vzdát všech svobod. Největší problém je, myslet si, že migranti jsou islámští fundamentalisté. Že tu chtějí zavádět šariu. Riziko je, když ti lidé nejsou schopni komunikace. Neumí jazyk. Tím jsou vyloučeni ze společnosti.

A tak žijí v ghettu. Evropa, když je potřeba, tak si vzpomene na křesťanství. Deset procent přistěhovalců není problém. Problémem jsou stovky řvounů. Pan profesor Jan Sokol přesvědčil i sílou své osobnosti. Nemusí fráze, všechno na rovinu. Škoda, že si nepřišli poslechnout internetoví revolucionáři, co nás nevyžádaně informují, jak je všechno špatně. Ale potěšilo, že přišli studenti.   Bohumír Procházka