Svátky, shromáždění, zábavy i jiné společné rituály výrazně přispívaly k budování a posílení vědomí státní identity obyvatel nové republiky a mezi ty nejvýznamnější a nejmasovější patřily právě oslavy spojené s 28. říjnem, který se stal pro Čechy prvním uzákoněným státním svátkem. Průvody v ulicích, vlající prapory, věnce u pomníků, vojenská hudba, přednášky, koncerty i divadelní představení - to je jen stručný výčet událostí a aktivit, kterými každoročně v říjnových dnech žila celá země a nejinak tomu bylo i ve zdejším okrese či přímo v Jičíně.

Přednáška archivářky Státního okresního archivu Jičín Radky Janků nazvaná „Oslavy 28. října v Jičíně a okolí v období první republiky“ nám přiblíží, jaká byla atmosféra prvního svobodného dne, co psaly noviny, kdo vyvěsil ve městě první prapory nebo kdo pronesl první projev. Vedle popisu samotného průběhu oslav 28. října 1918 v Jičíně se dále zaměří na fenomén výsadby lip svobody, na tradiční či jubilejní oslavy jakými bylo odhalování legionářských pomníků, ukládání prsti z válečných bojišť, otevření sokolovny v Kopidlně nebo odhalení Masarykovy desky v Jičíně a další. Přiblíží nám rovněž způsob, jakým se do každoročních oslav zapojovaly spolky, školy, církev, město a jiné korporace.

Nenechte si ujít toto plasticky a barvitě koncipované vyprávění, které budete moci vyslechnout v pátek 19. října v tradičních 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku.

Jičínská beseda