Od loňska si klienti již nemohou podat insolvenční návrh sami. Za ně to mohou udělat advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci. Ti si nárokují si odměnu ve výši čtyři tisíce korun bez DPH v případě jednotlivců. V případě společného oddlužení manželů se jedná o částku šesti tisíc korun a bez DPH. Návrh za klienty mohou ale zdarma podat osoby akreditované, kterými jsou zpravidla neziskové organizace. Od ledna je i Občanská poradna Jičín, která sídlí v ulici Vrchlického, osobou akreditovanou. „Poradkyně poskytnou dluhové poradenství a vysvětlí průběh insolvenčního řízení. S přispěním klientů sepíší a podají insolvenční návrh k soudu,“ vysvětluje pracovnice poradny Simona Davidová. Občanská poradna Jičín své služby poskytuje bezplatně a diskrétně.