Sraz je v 15 hodin na zahradě knihovny, odkud vyrazíte objevovat mnohdy již zaniklá nádraží, zastávky a nástupiště.