Naďa Bíšková, starostka Veliše uvedla, že v minulém období tu opravili kulturní dům a vybavili ho velkou pergolou, vybudovali bezpečnou cestu do škol, dali do pořádku náves. „Společně s římskokatolickou farností Jičín jsme opravili kostel sv. Václava, který vyprojektoval významný architekt Anselmo Lurago."

Monika Stránská, starostka Ohavče přiznává, že se spíše zaměřili na vypracování projektů, například na rekonstrukci obecního úřadu či požární nádrže. „Našli jsme novou cestu pro elektrické vedení do dolní části obce, kde vznikne transformátor a umožní se tak výstavba nových domů. Jednáme také o bezpečnosti dopravy, omezení rychlosti nebo umístění radaru. 

Michal Rambousek, starosta Podhradí konstatoval, že ve vsi opravili místní komunikaci, také veřejné osvětlení ve Šlikově Vsi a vodovod v Podhradí a Šlikově Vsi. Na projekty se jim podařilo získat dotace. Dále tu nakoupili dva žací traktůrky a rovněž rekonstruovali hasičskou zbrojnici. Opravy proběhly i v Čejkovicích. I starosta Holína Radomír Sádlo se má čím pochlubit.

„Opravili jsme vodovod v Horním Lochově, vybudovali veřejné osvětlení na Prachově, rekonstruovali dva chodníky a hřbitovní zeď v Holíně a začali s rekonstrukcí pomníků. Protože si děláme úklid sami, je to nejlevnější, tak jsme pořídili sněhovou frézu, malý a velký traktor a vyhrnovací radlici. Rekonstruovali jsme také komunikaci v Holíně, kde ale řada řidičů jezdí jako blázen."

Jiří Ticháček z Brad-Rybníčka poukazuje na to, že tu konečně po několika letech dosáhli stavebního povolení na kanalizaci, zatím podmíněného, protože kanalizaci chtějí vybudovat i v Kbelnici. „Dále jsme opravili kostel na Bradech, druhou nejstarší památku v okrese, rekonstruovaly se fasády, výmalba a mobiliář. Na opravu jsme získali peníze z Evropské unie. Také proběhly drobné opravy silnic," konstatuje.   Michal Zikmund