Kupříkladu jeden snímek z obecní kroniky Kacákovy Lhoty ukáže měřící stanici na sledování čistoty ovzduší.