Každý z nás ke zdravému životu potřebuje pohyb. Jdeme na procházku, zaběhat si, zacvičit do tělocvičny a podobně. Ať je léto či zima není většina z nás nijak omezena v možnostech pohybového vyžití.

Ale jak umožnit aktivní pohyb lidem, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu omezení například nyní, v zimním období, nedostanou ven kvůli sněhu, náledí či „psímu počasí"? O tom, že se člověk může udržovat v dobré fyzické kondici i „mezi čtyřmi stěnami", by mohla všechny přesvědčit paní Marie z Novopacka. Když přišla otevřít dveře svého domu pracovnici půjčovny kompenzačních pomůcek, byla paní Marie sportovně oblečena. Byla mírně zadýchaná a z obývacího pokoje byla slyšet hudba.

Paní Marie začala hned vysvětlovat, že právě cvičí. Jako dlouholetá sokolka je zvyklá cvičit každý den, ale s přibývajícím věkem a pohybovým omezením už zvládá cvičení jenom doma. I přes toto omezení se však stále snaží udržovat v kondici.

Jak cvičit

Nabízíme vám pár jednoduchých cviků, které si doma může zacvičit téměř každý. „Cvičit se dá jak ve stoje, tak i vsedě, záleží na pohybových možnostech a zdatnosti každého jednotlivce. Cviky ve stoje provádíme v dobře vyvětrané místnosti, pokud možno pravidelně," uvádí Olga Banýrová.

Cvičíme pomalu, spíše tahem než švihem. Náročnost cvičení volíme individuálně, větší zátěž zajistíme opakováním jednoho cviku např. 5x s následným vystřídáním končetin. U cvičení pravidelně dýcháme a také odpočíváme.

Pro zpříjemnění si můžeme pustit oblíbenou hudbu a cvičit do rytmu. Jako cvičební nářadí nám dobře poslouží obyčejná židle, kterou si můžeme přistavit buď před sebe, či z boku.

Při stoji za židlí, jejíhož opěradla se přidržujeme, můžeme provádět následující cvičení: (1) Opakovaně se stavíme na paty a na špičky, čímž dochází k procvičení kotníku a prokrvení nohou, (2) zvedáme koleno, jako kdybychom šli, dáváme přitom pozor na rovné držení zad, nepředkláníme se, (3) dáváme střídavě levou a pravou nohu do strany, pozor opět na rovné držení těla, neukláníme se, (4) koleno pokrčíme a nohu propneme dozadu, (5) nohy rozkročíme na šířku pánve a mírně jdeme do podřepu a zpět, (6) procvičujeme kotník a koleno pohybem nártu a bérce do kroužků, (7) trénujeme výdrž stoje na jedné noze, střídáme nohy a počítáme např. do 10ti, (8) střídavě zvedáme ruku nahoru ke stropu a dolu, (9) pohybujeme rukou do strany s otočením trupu a hlavy za rukou, (10) kroužíme v rameni pohybem ruky nahoru a za tělem dolů zpět do připažení, (11) postavíme se od židle na délku paží, rukama držíme opěradlo a tělo jde do rovného předklonu, čímž protahujeme zádové a prsní svaly.

I pokud se postavíme k židli bokem a uchopíme opěradlo židle jednou rukou, nabízí se nám celá řada cviků, například: (1) Nataženou nohu, kterou stojíme blíže u židle, dáváme střídavě dopředu a dozadu, tímto způsobem trénujeme rovnováhu, (2) k předchozímu pohybu přidáme stejný pohyb opačné natažené ruky, (3) ukláníme se směrem k opěradlu židle s pohybem ruky, která je dále od opěradla, směrem přes hlavu, (4) ukláníme se na opačnou stranu od opěradla sunutím ruky po stehně nohy dolu, (5) nataženou nohu, která je dále od židle, zanožujeme a současně ruka na stejné straně jde do vzpažení, při tomto cviku dochází k mírnému prohnutí v zádech.

Možnost aktivního pohybu existuje i pro ty, kteří z různých důvodů již nevydrží déle stát. Cvikům, které je možné provádět vsedě, se budeme věnovat v příštím článku.  Život bez bariér,o.s. Nová Paka