Jest paní spisovatelka prvotně badatelka, protože aby mohla své čtyři knížky na dané téma napsat, musela prostudovat mnoho archivních materiálů, mluvit s lidmi, kteří přímo, či zprostředkovaně mohou k věci něco povědět. Od událostí, které popisuje, uplynulo sedmdesát let. Pamětníků mnoho nežije a přenos přes potomky může být mnoha faktory ovlivněn. Archivy? Zejména archivy StB? Jak ony jsou spolehlivé? A tak autorka přiznává, že je potřeba konfrontovat je s dalšími materiály. Využívat paměti i soudní spisy.

Akce Kámen probíhaly v režii tajné policie mezi léty 48 až 51 na česko – německé hranici. Na mnoha místech byly vytvářeny falešné hranice. Falešní převaděči přes ně zavedli naše lidi do naaranžované úřadovny amerických okupačních úřadů, kde je vyslechli. Tím získali proti nim dostatek kompromitujících materiálů, i zpravodajských informací. Pak je československé komunistické orgány odsoudily za nedovolené překročení hranic. Tresty přesáhly deset let.

Autorka ve svých knížkách líčí příběhy konkrétních lidí, obětí, ale odhaluje i pachatele těchto nezákonných provokací. Na přednášce o nich poutavě vyprávěla. Policie nyní prověřuje, jestli někdo z organizátorů popsaných v knize Falešné hranice ještě žije.

Druhým tématem byla dosud nevyjasněná příčina smrti ministra zahraničí Jana Masaryka v roce 1948. K tomu badatelka: „Dali jsme podnět ke kvalifikovanému opětovnému posouzení a provedení řádné rekonstrukce. Čekáme na vyjádření kompetentních orgánů.“ V knížce Kauza Jan Masaryk (nový pohled) své bádání, dosud neprověřované dokumenty a souvislosti popisuje. Závěry nechává na čtenářích. Ale ústně soudí, že nešlo o sebevraždu.

První přednášku měla Jandečková 5. dubna v jičínské Židovské škole. Organizátory byly 0. p. s. Baševi a Prochoroviny. Skutečnost, že se lidé rozcházeli po dvou a půl hodinách a to až po kvalifikované diskusi

svědčí o velkém zájmu. Autorka umí. Zaujmout i odpovídat. Na závěr popovídali si s nejstarším jičínským skautem Standou Hilmarem (97).

Druhý den jičínského pobytu strávila autorka na Lepařově gymnáziu mezi studenty. I tady byl velký zájem.

Václavka Jandečková patří k lidem, kterým nestačí napsat knížku. Témata, která se stala její životní náplní nejen takto publikuje. Spřáteli se chystá vytvořit ve Všerubech, kde byla jedna z falečných hranic, pamětní místo s informacemi. Hovoří o putovní výstavě k tématu falešných hranic.

Ano, nejen mluvit, ale i konat potřebujeme.  proChor