Po tónech Československé státní hymny skoro všechno, co sliboval plakát s mapou První republiky, proběhlo. Na návsi, na jevišti a v sále restaurace Lucerna, na louce, u koupaliště, na dětském plácku a na fotbalovém hřišti. Přišlo se podívat kolem 200 diváků.

Všechno bylo laděno prvorepublikově: Krojované ženy a dítky, hasiči se zlatými helmami, v bílých uniformách a s prapory, tanec Česká beseda, fotbalistky v meziválečných spacích úborech, T. G. Masaryk, který poctil Lukavec svou návštěvou a přijal rady od Přemysla Oráče a Karla IV., ukázky výcviku ušlechtilých koní, dřevěné hřiště pro děti, módní přehlídka dobového oblečení i netradiční přehlídka pro legraci.

Vyprávěly se vtipy z 1. republiky, děti zpívaly a cvičily, ale také komentovaly události kolem vzniku republiky a Masarykovy myšlenky. Harmonika a housle hrály Hašlerovy písničky, obsluhovali dobově oblečení hospodští. Ohromilo nás 19 osmičkových výročí, ale hlavně nádherně instalovaná výstava 100 předmětů za 100 let v Lukavci ze zápůjček lukaveckých občanů. S dobovou atmosférou kontrastovaly divadelní scénky ze současnosti, které útočily na bránice diváků. A všude barvy trikolory - na klopách, ve výzdobě, při dětském vyrábění.

Všechno bylo připraveno svépomocí. Půdy vydávaly své poklady, šaty se přešívaly na 20. léta, Lukaváci tančili Českou besedu, hráli divadlo i fotbal, zpívali, hasili, ale hlavně se bavili. A byli pospolu, cítili, že Lukavec s obcemi Dobší a Černínem je jejich vesnička a že stojí zato se někdy sejít.

Marie Nosková