„Tato oblast je výkonem přenesené působnosti, to znamená, že vzhledem k tomu, že město Jičín je obec s rozšířenou působností, tak tuto činnost vykonává nejen pro město, ale pro celý správní obvod, což je 77 obcí," uvedla. Řeč byla dále o tom, jak je město připraveno na takzvané mimořádné události, co všechno mezi ně patří a jak jim předejít.

Jedná se nejen o povodně, ale také o požáry, hromadné dopravní nehody a další události jako je například únik čpavku.

Zmíněn byl také výstražný systém, který by měl město chránit jednak proti povodním a také proti požárům. „Celková cena projektu činí 5,8 milionu korun a částka je z osmdesáti procent hrazena z dotace Evropské unie", sdělila Kolcová.

Konkrétní plán ochrany před povodněmi představila vedoucí odboru životního prostředí Jana Mušková. Ta uvedla, že při stavu, kdy není povodeň, je pro město Jičín povodňovým orgánem odbor životního prostředí Vodoprávního úřadu, v případě, že dojde k záplavám, se povodňovým orgánem stává město Jičín jako obec a zároveň Obec s rozšířenou působností Jičín (ORP).

Na závěr promluvil vedoucí územního plánování a rozvoje města Ondřej Bodlák, který hovořil o projektu retenční nádrže na Cidlině. Tento plán je nyní ve fázi studie a vůbec není jisté, zda bude někdy realizován.   Martin Vávra