Myslivci vzdali poctu uznávanému vábničkáři.
Dubčekovy vábničky přežily i koupel na Sibiři