Zřejmě dojde k překvapení; město si totiž, proti všem zvyklostem nedávno nabyté svobody, nesmyslně objednalo u autorů celého projektu (studie) dodatečně katalog rodinných domů s přesným určením místa na konkrétní pozemek.

Rada města se rozhodla, že individuální výstavba se bude regulovat, zřejmě z obavy, aby se zde neobjevilo nějaké „podnikatelské baroko", což je ale zbytečné. Od toho je zde snad stavební úřad a odbor územního rozvoje a plánování včetně architekta, aby byly stanoveny jasné regulativy! Zřejmě jde spíše o velký obchod, kdo bude pracovat na jednotlivých projektech; komu tento stav nahrává? Nikdo nebude moci stavět nic podle svých představ a potřeb. A to se jedná cca o 100 rodinných domů, na které má autorská práva město Jičín, ale jak s nimi bude naloženo, nikdo neví. Nebo možná ví? Zcela jistě ale budou autorská práva podmínkou koupě vždy konkrétního pozemku. Bez tohoto „břemene či závazku" bude pozemek neprodejný. Přitom cena pozemků jistě nebude malá, když se neustále objednávají na danou lokalitu nové a nové studie. Dle dostupných informací jen tento katalog stál cca 380tisíc Kč bez DPH!

Lehce k této studii = pozoruhodný architektonický prvek je „rozsev" okýnek po fasádě. Většina z nich svou velikostí připomíná střílny. Autoři se zřejmě nechali inspirovat „Lentilkami" na Novém městě v Jičíně, kde je stěna podél řeky Cidliny za kinem takto pojata. Překvapení je třeba i na RD s plochou střechou, kde druhé patro má terasu okolo celého půdorysu, zřejmě pro pozorování sousedů. Jinak ideální stavba na letiště nebo dostihovou dráhu.
Autoři asi ani nepočítali s využitím půdních prostor pod jehlanovitými střechami, proto tam neřešili přístup a neodpovídá tomu ani konstrukce krovů. Dále je zajímavé řešení jednoramenných schodišť do patra v několika typech RD, čili když pád ze schodů, tak ať už to stojí za to. Vzhledově nejhorší je na většině těchto „stupidních" domečcích důsledná asymetrie na fasádách. Dále pak řešení čelních stěn do ulice, jedno okno, jedna garážová vrata a rozměry takřka poloviny oken, jak na Sibiři. Nikde žádný přesah střech, čili pokud sprchne, tak všechno, co máte na zahradě, musíte schovat domů. Jak praktické!

Projekty okolí
Do ulic jsou předepisovány živé ploty, které vyrostou v dobré půdě, pod pravidelnou zálivkou a odborným střihem nejdříve za pět let. Čím si majitelé po tu dobu zajistí vstup před volným přístupem na svůj pozemek, nevím. Zřejmě kamerovým systémem. U některých RD je řešeno volné parkování, a tak se s tím budou muset smířit někteří majitelé aut.

O přístupu k zeleni svědčí i to, že autoři projektu počítají s vykácením všech nynějších stromů, což doufám, že jim to Jičíňáci nedovolí! Takto bych mohl pokračovat a subjektivně hodnotit dál a dál, ale podstatné je, že s koupí pozemku dostanete typ RD bez vlastního výběru s omezenou (zakázanou) mírou seberealizace! Už si ani nemusíte hledat architekta, město už to vymyslelo za vás a vám se to samozřejmě musí líbit!

Plánovaný typ zástavby domků v lokalitě po kasárnách.

Samozřejmě, že chápu rozdílný pohled lidí na architekturu, je to přeci jen hodně subjektivní záležitost a každý má právo na to, aby se mu líbilo něco jiného. A tak chápu, že budou lidé, kteří s výše uvedeným nesouhlasí a naopak se jim tento styl zamlouvá.

Chápu i to, že tato lokalita je velice atraktivní a nebude nouze o kupce. Ale taky chápu to, že spousta lidí si koupí pozemku a stavbou RD plní svůj životní sen. Snad právě proto ale nechápu přístup radnice v jednadvacátém století, kdy místo jasně definovaných regulativů, kdy na to má na městský úřad celý aparát, „vyhodí" peníze za podobnou studii, kterou chtě nechtě zaplatí budoucí majitelé pozemků, a je jim něco vnucováno „ber a nebo běž dál".
Osobně se domnívám, že takováto studie stejně nic nevyřeší a vzhledem k tomu, že na tyto pozemky dosáhnou hlavně majetní lidé, výsledkem bude akorát „zákonné" se vyhnutí těmto drahým rádoby pravidlům! Za krásnou Čeřovku    Ivan Havel

Autor zároveň dodal přiložené projekty navrhovaných domů, nevhodných pro tuto lokalitu.