Kasárna se budou projektovat v příštím roce, hotova je územní studie a katalog domů je jen vodítkem pro budoucí investory, jaké typy domů lze v dané lokalitě postavit.

V tuto dobu již měla být podle původního plánu zpracována podrobná projektová dokumentace, která má řešit dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě lokality Kasárna. Bohužel došlo ke zrušení výběrového řízení a vypsání nového, proto jsou práce pozdrženy, a pokud se povede vysoutěžit dodavatele, projektovat se začne po novém roce. Zpracována je tak zatím jen územní studie od Ateliéru CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. a také katalog rodinných a bytových domů, který bude sloužit pro lepší orientaci budoucích investorů, jaké typy domů lze v dané lokalitě postavit.

Ateliér CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. v územní studii rozpracoval svůj návrh budoucí podoby lokality, se kterým v roce 2014 vyhrál urbanisticko – architektonickou soutěž. Mimo studii byl také vypracován katalog rodinných domů, který napovídá, jaké typy staveb bude možno v lokalitě stavět.
Nejedná se tedy o domy na klíč, ale typy domů – počet pater, objem zastavěné plochy, typ střechy, možnosti garážových stání apod. Jak již bylo avizováno dříve, budou v lokalitě dané regulativy, aby zástavba plynule navazovala na celou Čeřovku a na linii lipové aleje. Nebude tedy v této lokalitě možné postavit např. roubenou stavbu apod.

„Nebojím se říci, že katalog domů je v měřítku České republiky ojedinělým počinem, který se snaží reagovat na neduhy současné architektury. Jelikož jsme si vědomi odpovědnosti za zachování a rozvíjení urbanistické a architektonické kvality našeho města, pokusili jsme se vytvořit koncepční materiál navazující a rozšiřující kvality obytné čtvrti s místním názvem Čeřovka. Katalog je svým způsobem ojedinělý i svým koncepčním zpracováním. Pro každý zastavitelný pozemek je k dispozici několik návrhů domů, které jak doufám budou odpovídat současným požadavkům na estetickou i funkční kvalitu bydlení v rodinných domech v centrální části města," vysvětluje architekt města Radek Jiránek.

Předběžný časový harmonogram počítá s tím, že zpracování projektové dokumentace bude trvat min. do druhé poloviny roku 2016. Další kroky a rozhodnutí, kdy a jak se začne stavět a zda město bude financovat inženýrské sítě ze svého nebo za pomoci nějaké investora, budou na rozhodnutí zastupitelů.

Nyní už se také rýsuje řešení výměny archivu soudu, který se nachází v zadní části lokality a který je ve vlastnictví Okresního soudu v Jičíně. Budovy jsou totiž podle studie určeny k demolici a se soudem se město již v minulosti snažilo budovy vyměnit za jiné.

„Podle předběžné dohody na Ministerstvu spravedlnosti bude možné tuto budovu vyměnit za bývalou kotelnu na sídlišti Husova, kterou musíme ale předem stavebně upravit. Proto rozpočet příštího roku počítá se 3,5 miliony Kč na tyto úpravy a následně by mělo dojít k přestěhování skladu. Pak již nebude nic bránit k demolici objektu," říká starosta města Jan Malý, který má tento projekt v gesci.   Magdaléna Doležalová