Tři roky volebního období jsou za vámi. Co se v Hořicích za tu dobu povedlo?
Myslím si, že hlavním úspěchem, kterého jsme dosáhli oproti jiným městům v okolí, je udržení určité politické stability a kultury. V celé řadě měst v okolí docházelo k větším či menším politickým rozepřím, které byly v převážné většině medializovány. V uplynulém volebním období bylo jen velmi málo měst, které si podržely určitou politickou kulturu a stabilitu. Dalším pozitivem tohoto období je ufinancování řady úspěšných projektů a vyváženost finančních toků města po celou dobu uplynulých tří let. Podařilo se nám díky dobře nastaveným úvěrům výrazně srazit finanční zatížení města, které vzniklo při snaze spolufinancovat evropské dotace.

Jak velký dluh mělo město na začátku volebního období?
Na počátku volebního období dluh města dosahoval hodnoty téměř sto milionů korun. Realizací řady úsporných opatření se nám však podařilo dluh významně snížit. Tato opatření nejvíce pocítily naše příspěvkové organizace a organizace, jejichž zřizovatelem je město Hořice. V současné době jsou finančně vykrývány již bez předchozího omezení.

A teď něco o investicích.
Podařilo se nám dokončit zasíťování pozemků určených pro výstavbu v Šalounově ulici. V době trvající celosvětové krize se nám podařilo veškeré pozemky určené k výstavbě rodinných domů rozprodat. Méně úspěšní jsme byli při nabízení pozemků pro bytové domy. Nyní uvažujeme o transformaci na parcely pro rodinné domy. Pokud takovouto změnu při výstavbě budeme muset udělat, bezpochyby nás čeká vrácení části dotace na zasíťování pozemků. Na počátku plánování této nemalé investice však nikdo z nás netušil a tušit nemohl, že o malometrážní byty bude v současné době tak malý zájem.

Nejsmutnější událostí předminulého roku byl zcela určitě požár našeho největšího zaměstnavatele Milety. Není totiž v Hořicích snad jediné rodiny, která by nebyla nějakým způsobem spjata s místní textilní tradicí tohoto podniku. Proto snad byl počátek uplynulého roku poněkud „nervóznější" než obvykle. Dnes je však již výroba zcela určitě zachráněna a obnova vyhořelých provozů spěje k úspěšnému konci. Obnovení provozů zcela určitě přinese dokonce i nějaké to pracovní místo navíc. Všichni máme v současné době radost ze skvělého fungování společnosti Swell a na lepší časy se snad i blýská ve společností Karbox. Právě úspěšnost těchto tří firem by mohla do budoucna nastartovat výstavbu malometrážních bytů v Kofránkově ulici.

Pokračujme v bilancování. Co třeba možnosti vzdělávání v posledních třech letech?
V souladu s koncepcí města podporujeme rozvoj uměleckých a sportovních aktivit u dětí a mládeže. Hořický dům dětí a mládeže nyní navštěvuje v různých kroužcích cca 600 dětí. Soukromou školu Melodii okolo 400 dětí. Pro devítitisícové Hořice jde, myslím, o dostatečně kulturní vyžití pro mladé lidi.

Teď bych se zeptal obráceně. Co třeba jste v posledních letech chtěli udělat, ale zatím se to nepodařilo a odložilo?
Co mě nejvíc trápí je dlouhodobě odkládaná obnova zeleně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Myslím si, že na centrum našeho města a jeho kvalitu bychom dlouhodobě měli upírat svoji pozornost a udržovat trvale v nadstandardním stavu. Nejen po architektonické stránce, ale i po stránce péče o naši zeleň a její obměny.

Stihnete s tím pohnout ještě v tomto roce?
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, ale myslím si, že se nám nepodaří sehnat dotační peníze na dokončení. Z dalších důležitých projektů města v současné době dokončujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci obřadní síně. Náklady budou cca 6,8 až 6,9 milionu korun. Obřadní síň se výrazně změní k lepšímu, obřady doposud probíhaly v nedůstojných podmínkách. Zrekonstruované prostory obřadní síně by měly doznat výrazného zlepšení. Nejedná se však pouze o prostory obřadní síně, ale i o bezprostřední okolí tohoto místa, které by se mělo na konci příštího roku proměnit na místo důstojných rozloučení s našimi zesnulými spoluobčany.

Chystáte se znovu ucházet o přízeň voličů? Budete znovu kandidovat v komunálních volbách?
Rozhodl jsem se, že ano. Zda ale uspěji, záleží pouze na spokojenosti našich spoluobčanů s mým působením na hořické radnici.

A co bude úkolem pro budoucí vedení města?
Když to vezmu obecně, tak Hořice nikdy nebudou velkým průmyslovým městem, které by se začalo překotně rozrůstat, protože průmyslové podniky dnes vznikají pouze u velikých aglomerací, jako je Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Takové podmínky tu zkrátka nebudou. Zastupitelstvo a rada města musí proto pracovat především na tom, aby se v Hořicích příjemně žilo, bylo to klidné město plné kultury, kvalitních služeb, čistoty v ulicích a zeleně a aby se stalo vyhledávaným místem pro rodiny s malými dětmi i pro starší občany. Myslím si, že pokud se někdo rozmýšlí, kde trvale zakotvit, Hořice ho nezklamou. I do budoucna by měly být dobrým městem pro kvalitní život.