Město Jičín a Královéhradecký kraj uzavřou smlouvu na o spolupráci pro zadání zakázky na rekonstrukci ulic Ruská a Poděbradova. Úspěšné vysoutěžení stavební zakázky je hlavním úkolem pro letošní rok.

Všichni účastníci – město Jičín, Královéhradecký kraj a Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín a.s. – provádí kroky, aby se zakázka letos stihla vysoutěžit a rekonstrukce mohla začít přibližně k začátku roku 2025.

Příprava projektové dokumentace trvala více než 10 let a největší komplikace byly se zajištěním dešťové kanalizace.

Ulice Ruská.
Nekonečný příběh Ruské a Poděbradovy v Jičíně se uzavírá. Začnou opravy za rok?

V současnosti probíhá proces povolení stavby a pracuje se na zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku. Probíhají časté konzultace na úrovni tří zmíněných zadavatelů, kteří budou úzce spolupracovat.

Rekonstrukce ulic Ruská a Poděbradova má již schválení financování ve výši 336,4 milionu Kč včetně DPH, tudíž půjde o jednu z největších stavebních akcí v moderní historii Jičína. Město Jičín bude ze svého rozpočtu financovat část za 173,1 milionu Kč včetně DPH. Jde prozatím o odhady nákladů před soutěží. Celá stavební akce znamená celkovou přestavbu lokality ulic Ruská a Poděbradova včetně kompletní obnovy podzemních sítí. Ulice jsou velmi frekventovaným silničním tahem II/502, který vede dopravu z centra města k obchvatu, a celková délka úseku je zhruba jeden kilometr. Projekt ve výsledku obsahuje i vybudování retenční nádrže v blízkosti jižní části obchvatu. Vzniknou také tři nové kruhové křižovatky – s ulicí 17. listopadu, u nábřeží Irmy Geisslové a u nájezdu na obchvat.