Úkolem Kopidlna v příštím roce tak bude dofinancování výstavby nové ulice a zajištění moderního veřejného osvětlení buď v Ledkově, nebo Drahorazi.

Ulice Luční a ČEZ rozhodly
„Bohužel jsme museli škrtat. Hodně nás zatěžuje výstavba nové ulice, té dnešní Luční, protože jsme ještě zatíženi splátkami za vybudování a za výkup pozemků. A další náročnou věc v podstatě rozhodl ČEZ. Půjde o umístění kabeláže v jedné z vesnic. My budeme muset udělat nanovo veřejné osvětlení," doplnila starostka Kopidlna Hana Masáková.

Zastupitelé tak při pondělním veřejném zasedání dostali návrh rozpočtového provizoria. Hospodaření města operuje s částkou 32 milionů korun. Pokud se podíváme na dvě klíčové investice v příštím roce, ulice Luční spolkne 6 milionů a veřejné osvětlení zhruba další 3 miliony. Kopidlno si tak nemůže dovolit další akce, s výjimkou drobných oprav komunikací a chodníků.

Ostatní investice do majetku města jsou závislé na získání dotačních peněz.
Připomeňme, že v letošním roce město úspěšně dokončilo dva velké investiční zákroky. Byly jimi výstavba nové čistírny odpadních vod (83 mil.) a rekonstrukce sociálního zázemí v mateřské školce. Rovněž mnoho prostředků si vyžádala zmíněná ulice Luční, která v tomto roce byla dokončena a nyní město bude pouze muset provést dílčí estetické úpravy.

„Čistírna odpadních vod jede na zkušební provoz. Provádíme kontrolní dny ohledně připojování obyvatel města na síť," sdělila Hana Masáková.

Velké množství akcí zatížilo město i z hlediska dluhů. „Spláceli jsme výstavbu vstupu šaten mezi ZŠ a sportovní halou. Teď začínáme umořovat dluh 4,5 milionu na kulturní a vzdělávací centrum. Dále máme investiční úvěr na čistírnu. Částku z převážné části bude platit Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, která má zařízení v nájmu. Za námi půjdou jenom úroky," vysvětlila starostka města, kde žije více než dva tisíce lidí.