Vlastní zajištění chodu města a služeb bude stát 290 milionů, se 153 mil. se počítá na investice. Tou největší je dokončení renovace Biografu Český ráj (23 mil. Kč), ale i rekonstrukce ulic v bloku okolo bývalého Arisu (12,75 mil. Kč), IV. etapa skládky Libec (12 mil. Kč), snížení energetické náročnosti budov Základní školy a praktické školy v Soudné (11 mil. Kč) a zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Sokolovská (7 mil. Kč).

Opraví se ulice při Lidickém náměstí a Na Tržišti, zahájena bude i výstavba zbrojnice pro SDH.