Starostenské role se v roce 2010 ujala Hana Masáková. V politice byla nováčkem a vyvstaly otázky, zda je vhodným aspirantem na tento post. Ostatně mezi kandidáty ČSSD, kteří se v roce 2010 dostali do zastupitelstva byla co do voličských hlasů na čtvrtém místě, neboť před ní se umístili Josef Táborský, Petr Albrecht a Lenka Nováková.

Navzdory pochybnostem Hana Masáková udržela funkci starostky po celé čtyři roky. Vypořádala se i s personální obměnou v radě, kdy ve prospěch Jiřího Machuly radu opustil místostarosta Václav Šimůnek zvolený za Hasiče a nezávislé, a krizi ustála.

Rovněž se podařilo dokončit řadu už dříve rozjetých projektů. Jmenujme přestavbu muzea na kulturní a vzdělávací centrum, rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ, vznik nové ulice Luční a výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizací. Obecně vzato, Kopidlenský rozpočet má nouzi o finanční prostředky, a tak se radnice musí spoléhat na zisk státních či evropských dotací. Ty však vyžadují spoluúčast investora, proto město si na velké akce muselo zřídit úvěry. Nynější zadlužení města činí zhruba 22 milionů. Se splácením úvěru za čistírnu městu pomáhá Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín.

Kopidlenský rozpočet i společenský život ve městě mají jeden klíčový problém – nedostatek pracovních příležitostí. Město nemá významného soukromého investora, obyvatelstvo stárne a mladí lidé musí za prací dojíždět, v horším případě odcházejí. Kopidlno se kvůli tomu potýká s vysokým počtem sociálně slabých a nepřizpůsobivých jedinců i celých rodin, obvykle romského původu. Radnice nedisponuje městskou policií a státní nemá dostatečné kapacity na prevenci proti vandalismu.

Zastupitelstvo navíc opakovaně smetlo ze stolu návrh na omezení hazardních her v kopidlenských podnicích. Obhájci hovořili o tom, že jde o značný zásah do svobody.

Dalším důležitým počinem rady bylo zdvojnásobení koeficientu daně z nemovitosti z původních jedna na dva. Kompenzací však je zrušení poplatků za popelnice. „Když jsme provedli propočty, zjistili jsme, že obyvatelé při koeficientu 2 nejsou tak zatíženi jako při koeficientu 1 a poplatku za popelnice. Komu se to nelíbí, jsou rekreanti a podnikatelé, kteří mají státem dané vyšší zpoplatnění.," uvedla starostka Hana Masáková.

I přes zadlužení města nynější rada přichystala několik plánů pro své nástupce. Velkou investicí bude například výstavba spojovacího krčku u základní školy. V plánech je také oprava chodníků v centru města včetně náměstí. Vše však závisí na dotacích.

V posledních čtyřech letech se začalo dařit kultuře. Je to dáno novou sportovní halou, dokončenou na přelomu minulého a současného volebního období, a také kulturním a vzdělávacím centrem. Přestěhovala se do něj městská knihovna. Radnici se také podařil výběr na pracovní pozici kulturního koordinátora. Dosadila do ní Renatu Holubovou, jež se rychle vypracovala na důležitou kulturní činitelku Kopidlna. Výrazně ožily Kopidlenské listy a v letošním roce se podařilo obnovit hudební festival Blue Grass.

Každý návštěvník Kopidlna si také všiml komplexní revitalizace zeleně v zámeckém parku. Nešlo však o městskou investici, nýbrž o krajskou. 

Koho máme na radnici:
Kopidlno má patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlennou radu. V posledních čtyřech letech nedošlo k větším politickým otřesům.
Ve volbách v roce 2010 výrazně uspěla ČSSD. Získala šest mandátů, což je o jeden více než v roce 2006. Zůstala tak nejsilnější koaliční stranou.
Partnerem ČSSD se stalo v roce 2010 hnutí SNK Hasiči a nezávislí, kterému voliči přidělili čtyři křesla. Rada tak v zastupitelstvu měla pohodlnou většinu deset ku pěti.
Dále ve volbách 2010 skončilo hnutí SNK Nezávislí kandidáti se třemi mandáty
ODS a KDU-ČSL získaly po jednom mandátu.
Volby 2010 oproti těm v roce 2006 byly významné ústupem tradičních politických stran. ČSSD sice své pozice mírně posílila, ale propad ODS a KDU-ČSL znamenal přelití politické síly k nestraníkům a nezávislým kandidátům.
Podíváme-li se na absolutní počet obdržených hlasů v roce 2010, na prvním místě byl nynější senátor Josef Táborský s 397 hlasy, Petr Albrecht s 391 (oba ČSSD) a Václav Šimůnek (SNK Hasiči a nezávislí) s 329.
Rada se změnila na podzim 2013, kdy byl odvolán místostarosta Václav Šimůnek. Nahradil ho Jiří Machula.
Složení zastupitelstva v pořadí od nejúspěšnějších stran a získaných hlasů:
ČSSD: Josef Táborský, Petr Albrecht, Lenka Nováková, Hana Masáková, Josef Vodička, Miloslav Veselý
SNK Hasiči a nezávislí: Václav Šimůnek, Martin Albrecht, Jiří Machula, Jaroslav Bodlák
SNK Nezávislí kandidáti: Roman Kotlář, Jiří Pišl, Renata Kořínková
KDU–ČSL: Miloslava Uzlová
ODS: Ladislav Komárek 
Nynější rada:
Hana Masáková (starostka), Jiří Machula (místostarosta), Martin Albrecht, Josef Vodička, Jaroslav Bodlák 

Největší projekt

Kopidlenská čistírna odpadních vod.

ČISTÍRNA odpadních vod a kanalizace. Jde o největší investici nejen tohoto volebního období, ale za velmi dlouhou dobu. Náklady byly 83,35 milionu korun i s daní, město z rozpočtu díky dotaci zaplatilo jen 26 milionů. 

Největší dluh

Kopidlno, objekt bývalého cukrovaru.

CUKROVAR bude i nadále hyzdit tvář Kopidlna. Nejde však o dluh tohoto období, problém s cukrovarem se táhne od počátku 90. let. Problémem zůstává i průmyslová zóna, která je oproti plánům převážně neobsazena. 

Největší průšvih

Velká voda v Kopidlně.

POVODEŇ. V červnu 2013 přišla do Kopidlna velká voda. Rozvodnila se Mrlina a Kopidlenští museli svést bitvu i u hráze zámeckého rybníku. Krize měla politickou dohru – byl odvolán místostarosta Václav Šimůnek.

Daň z nemovitosti se zvedla, poplatek za popelnici byl zrušen

Poplatky a dluhy – V tomto volebním období Kopidlno zrušilo poplatek za popelnici, ale zvýšilo koeficient pro výpočet daně z nemovitostí.
Kopidlenští dále hradí poplatek za psa, který se stabilně drží na stokoruně za rok. Za druhého a každého dalšího psa vlastník zaplatí 150 korun. V přidružených obcích (Drahoraz, Pševes, Ledkov) jsou sazby poloviční.
Kopidlenský rozpočet je zatížen splátkami dluhů za velké investiční akce z minulosti. Město nyní dluží 3 miliony za kulturní a vzdělávací centrum, 12,4 milionu za čistírnu odpadních vod (se splácením vypomáhá VOS Jičín) a 6,8 milionu za obytnou zónu. V roce 2010 dluhová hladina byla 2,3 milionu, rozpočet se připravoval na náraz kvůli velkým investicím.

Konec barabizen – Názor rady na staré domy byl jasný: hyzdí tvář města, a aby tomu tak nebylo, musí jít k zemi. Nejvýraznější změnu lze vidět při vjezdu do města směrem od Jičíněvsi. Místo čtyř zchátralých domů v Jičínské ulici je prázdné místo.
Zastupitelstvo v polovině března 2013 schválilo demolicí tří barabizen. Čtvrtá ještě po několik měsíců ortelu odolávala, protože ji město těžko získávalo k odkupu. „Letos je musíme zbořit. Jinak nám prostě spadnou," glosoval v březnu 2013 situaci místostarosta Václav Šimůnek.
Staré domy byly strženy na více místech města. Padl například i rohový objekt v Husově ulici ve směru od náměstí. Zákrok však nebyl v režii radnice, nýbrž kopidlenské zahradnické školy.

Pád místostarosty – Začátek podzimu 2013 nebyl lehký pro tehdejšího místostarostu Václava Šimůnka. Proti pravé ruce starostky Hany Masákové se zvedla vlna protestů a těsná většina jedenácti zastupitelů rozhodla o jeho odvolání. Václav Šimůnek oznámil, že o tomto bodu v programu veřejného zasedání, který byl navíc na pořad dne dodán až při začátku jednání, neměl tušení. Proti němu se postavili koaliční zastupitelé, včetně strany Hasiči a nezávislí, za kterou byl v roce 2010 zvolen.
Místostarostovi politicky zlomila vaz povodeň, která zasáhla Kopidlno v červnu 2013. Podle kritiků se během krize choval velmi laxně, on však tato četná obvinění popřel. Václava Šimůnka na křesle místostarosty nahradil Jiří Machula. 

Rozvíjelo se město během posledních čtyř let podle vašich představ?

Ervin Bondi
Kopidlno
V Kopidlně se všechno zhoršilo. V poslední době to jde z kopce. Přibývá zde nepřizpůsobivých romských spoluobčanů, kteří se chovají hrozně. Nezbývá než doufat, že se to zlepší.

Tereza Vyhnalová
Kopidlno
Myslím si, že se v Kopidlně žít dá, i když park by si zasloužil ještě zlepšení. Hlavně zámek. Ale jinak je to tu super, nemůžu si na nic stěžovat. Ani na lidi, ani na město. Jen ten park.

Jiří Mizerák
Kopidlno
V Kopidlně se žije výborně. Máme tu krásný zámecký park, vhodný na procházky. Důležité služby jsou zde dostupné. Místní mají k dispozici školu, doktora a podobně.

Stanislav Bařtipán
Kopidlno
Pěkná je rekonstrukce parku. Město postavilo hřiště, sportovní halu, knihovnu a čistírnu odpadních vod. Takže na rozvoji města se pracuje, i když na centru to moc vidět není.

Miroslav Zubina
Drahoraz
Jsem zdejší chalupář a daří se tu skvěle. Jen mě mrzí, že se radnice snaží vydělat na chalupářích tím, že prodává drahé odpadové pytle. Jinak je tu dobře. Kopidlno má pěkné hřiště a je tu klid.

Lucia Videmanová
Kopidlno
Město udělalo hodně dobrého. Pomohlo s přípojkami na kanalizaci a vystavělo hřiště. Teď tu budou dvě první třídy. Je tu ale dost problémových obyvatel. Mám strach děti pouštět na hřiště.