Náklady na stavbu centra byly zhruba 15 milionů korun. Více o projektu nám sdělil ředitel školy Zbyněk Hruška. „Jedná se o první část koncepce rozvoje integrované střední školy. Nástavba dílen byla zahájena v dubnu loňského roku. Ve dvou patrech vznikly nové učebny – odborné laboratoře pro elektrotechnické měření, automatizaci, výpočetní techniku, odborná třída pro výuku elektrotechnických a strojírenských předmětů. Vybaveny budou i tři speciální dílny pro číslicově řízené stroje."

Součástí opravy byla i nová a střecha, zateplení budovy včetně výměny oken.

Náklady z větší části hradilo Centrum evropského projektování (12 mil.) a třemi miliony pomohl kraj. Nové prostory budou využívat nejen zdejší studenti, ale jsou určeny i pro vzdělávání dospělých.

„Počítáme, že zde přivítáme i žáky základních škol, abychom jim umožnili seznámit se s praktickým výcvikem, aby si tu něco vyrobili, aby věděli, o čem je technický obor," plánuje ředitel. Učebny ale zatím zejí prázdnotou, a tak se zajímáme o jejich vybavení.

„Ve spolupráci se zřizovatelem se budeme snažit třídy postupně vybavit," konstatuje Zbyněk Hruška.

Zájem o studium
Školu nyní navštěvuje 285 žáků, z toho jedna dívka, která studuje elektrotechnický obor. Zájem o studium podle ředitele poklesl, jako na všech technických školách.

„V poslední době se situace zlepšuje. Žáci si uvědomují, že technické obory jsou budoucnost a že ne všichni najdou po absolvování humanitních oborů uplatnění. Důležité je, aby děti změnily postoj k technickým oborům," domnívá se Zbyněk Hruška.

Bývalý ředitel školy Josef Hendrych byl novými prostory rovněž nadšen. „Chtěl bych poděkovat kraji za to, že si uvědomuje a preferuje učební i studijní odbory středních učilišť."

Postřehy studentů:
(Student čtvrtého ročníku Lukáš Beneš z Libáně: „Za tu dobu, co na Pace studuji, se zde změnilo mnoho k lepšímu. Nové centrum je pokrokem, myslím si, že přiláká řadu nových studentů."

Martin Kapras, IV. ročník, Benecko. „Nové centrum je úžasné. Od té doby, co zde studuji, se ve škole změnilo hodně. Vybavení je modernější, škoda, že končím."

Petr Linhart studuje na Integrované škole pátým rokem (ze zdravotních důvodů jeden ročník opakoval). „Škola se neustále renovuje, výuka tu probíhá velmi dobře, jsem tu moc spokojen."