Zprostředkujeme informaci čtenářům, Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Jičíně je již zcela přestěhován do prostor v Havlíčkově ulici č.p. 56 v Jičíně (budova bývalého Okresního úřadu v Jičíně).

Zároveň sdělujeme, že 1. duben 2014 je posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2013.

Též elektronicky

Všem poplatníkům doporučujeme použít elektronickou formu podání, která je přístupná každému na elektronické adrese http://www.daneelektronicky.cz. Při vyplňování je možné použít průvodce a vyplněné přiznání lze ihned automaticky zkontrolovat, zda je po formální stránce bezchybné.

Pro ty, kteří z nějakého důvodu chtějí ještě setrvat u písemné formy podání daňového přiznání, připravila Finanční správa České republiky možnost výběru daňových přiznání k dani z příjmů pracovníky Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Jičíně i mimo své sídlo, ve spolupráci s vybranými městskými úřady v budovách těchto úřadů, a to v následujících termínech:

Město Lázně Bělohrad – 19. března v době od 13.00 do 16.30 hodin
Město Kopidlno – 24. března v době od 9.00 do 16.30 hodin
Město Sobotka –26. března v době od 13.00 do 16.30 hodin
Město Lázně Bělohrad – 26. března v době od 9.00 do 16.00 hodin.     Michal Wágner