Na pokračování rekonstrukce získala Římskokatolická farnost v Jičíně příslib dotace z ministerstva kultury ve výši 1, 2 mil. Letos má dojít k opravě římsy věže a k dokončení opravy a nasazení helmice zpět na věž.

V příštím roce pak přijde na řadu fasáda a vnitřní úpravy. Farnost bude také znovu žádat ministerstvo kultury a další partnery o dotaci. Celková předpokládaná cena oprav je 3,5 milionu Kč.

„Letos budou dodělány klempířské práce na kopuli, která je již od podzimu 2014 uschována na nádvoří jezuitské koleje. Zároveň začnou práce na věži, bude odbourán a znovu vystavěn asi jeden výškový metr římsy a věž bude zpevněna tzv. věncem. Dojít by mělo také k opětovnému usazení kopule na věž," říká Jan Strašík z odboru investiční výstavby, který stavbu koordinuje.    (md)