„Nikdy předtím tu nebyla investice, která by byla pod takovým časovým tlakem. Poskytovatel dotace chce, aby vše bylo zafinancováno do konce roku. To v praxi znamená, že hotovo musí být už v polovině prosince," uvedl místostarosta Petr Hamáček.

Zakázku získala firma Matex HK. Podmínkou vítězství ve výběrovém řízení byla cena, ale i termín dokončení. To je v kontextu současného vedení města neobvyklé, radnice má ve zvyku soutěžit výhradně na cenu. Firma Matex navíc nenabídla nejnižší sumu, body však nahnala právě kratší lhůtou. Přestavba hvězdárny tak bude stát přibližně 8 milionů korun bez DPH. Devadesát procent uhradí evropská dotace – pokud se vše stihne do konce prosince.

Soutěžení na termín prosadil vedoucí investičního odboru Jakub Šmíd. Není totiž přesvědčen, že zakázku lze pod tíhou takového termínu stihnout. Své stanovisko potvrdil i při posledním veřejném zasedání. Ačkoliv město do smlouvy stanoví penále za zmeškání termínu, v případě seškrtání dotace se investice prodraží o několik milionů korun.

Přestavba hvězdárny je pro Jičín poněkud nečekanou investicí a stavební harmonogram původně nebyl napjatý. V minulosti se radnice ucházela o dotaci z daného operačního programu, ale poskytovatel projekt přesunul do takzvaného zásobníku, tedy mezi čekatele. Vše nasvědčovalo tomu, že se Jičín zrenovované hvězdárny v brzké době nedočká. Na přelomu loňského a letošního roku však od poskytovatele přišla překvapivá zpráva – město dotaci získá, ovšem peníze musí stihnout vyčerpat právě do konce roku 2015.

Jičínskou hvězdárnu spravuje K – Klub, který je příspěvkovou organizací města. V jičínském regionu jde o jediné vzdělávací zařízení daného druhu a v rámci kraje má konkurenci pouze v Hradci Králové a Úpici. Investice počítá s demolicí sousední budovy, místo které vznikne přednáškový sál pro čtyřicet osob. Budovu čeká zateplení a výměna oken. Hvězdárna také získá parkoviště, což dosud postrádá. Radní předpokládají, že zařízení potom budou využívat školy, kroužky a zájmové organizace. Nová hvězdárna ponese název Centrum přírodních věd.