První návštěvníci si mohli komplex prohlédnout v pátek při otevření, které obohatila přednáška kapacity v oblasti astronomie a astrofyziky Jiřího Grygara, nebo během dne otevřených dveří v sobotu. „Zájem je velký. Odhadem přišlo během prvních dvou dnů kolem pěti set lidí," informoval pracovník hvězdárny David Vališka.

Hvězdárna vznikla začátkem šedesátých let přestavbou původní prachárny, svou činnost zahájila v roce 1966, dalekohledy zapůjčila Astronomická společnost v Praze a milovníci hvězd z Jičína a okolí se u nich scházeli až do roku 1969, kdy objekt v rámci „bratrské" pomoci na dlouhou dobu zabrali polští vojáci.

Činnost hvězdárny byla obnovena v osmdesátých letech, ovšem jen nakrátko. V devadesátých letech sloužila kupole jako zkušebna jedné z místních hudebních skupin a v přilehlé budově měli klubovnu skauti. Do nové etapy, jejímž završením je nynější otevření Centra přírodních věd, vstoupila hvězdárna v roce 1999, kdy pod vedením jičínského rodáka, odborníka na geodetickou astronomii Josefa Kabeláče byla zadána výroba nového dalekohledu Newton. 

Po celou dobu se místní nadšenci pro astronomii snažili prosadit modernizaci hvězdárny i jejího vybavení. Na základě vypracované studie několik let bojovali o získání potřebné dotace, což se konečně poštěstilo právě vloni na jaře s tím, že práce musí být hotové do konce listopadu. „To, že se v takto krátkém termínu podařilo projekt dokončit, je díky neuvěřitelné součinnosti a nadstandardnímu nasazení mnoha lidí, od předsedy astronomického kroužku v Jičíně Boba Švihy a jeho spolupracovníků přes zaměstnance stavební firmy, dodavatele vybavení i nových dalekohledů," zdůraznil při slavnostním otevření Centra přírodních věd jičínský starosta Jan Malý.
Celkové náklady na modernizaci hvězdárny vyšly na třináct milionů a sto tisíc korun, dvanáct milionů pokryly dotace.

Třešničkou na dortu během slavnostního zahájení byla přednáška Jiřího Grygara, který populární formou přiblížil, jaké zajímavosti si mohou jičínští astronomové zkusit ověřit třeba při pozorování Měsíce nebo prstenců planety Saturn. Jiří Grygar složil všem, kteří se na vzniku Centra přírodních věd podíleli, poklonu: „Když jsem vloni v létě hvězdárnu navštívil, byla tu jen základová deska. Bob Šviha mě už tenkrát pozval na slavnostní otevření. Nevěřil jsem, že tu do půl roku bude opravdu stát takovéhle krásné zařízení."

Na současném vzhledu centra má zásluhu i promyšlený projekt architektky Michaely Chvojkové. Do jižní a severní části obvodové zdi totiž rozvrhla skleněné komponenty tak, aby připomínaly známá souhvězdí. Za nočního provozu jsou luxfery nasvícené a zasvěcení vědí, že na ně z fasády hvězdárny zdálky pomrkává souhvězdí Vodnáře či Hada.

Nová hvězdárna láká především moderním dalekohledem Newton s průměrem zrcadla padesát centimetrů s polovidlicovou montáží, který zkonstruoval Martin Myslivec. Předem se myslelo i na pohodlný přístup k okuláru – dříve totiž musel zájemce o pozorování balancovat ve dvou metrech na žebříku. Pomocí dalekohledu Newton jsou v Jičíně pozorovatelné vesmírné mlhoviny a hvězdokupy, další nově zkonstruovaný dalekohled je určen na pozorování Slunce a jeho aktivity. Pozorování vesmíru je možné také z pochozí střechy hvězdárny.

Mezi prvními, kdo si vybavení hvězdárny prohlédli, byli i Marek a Lucinka z Jičína, kteří přišli v pátek v doprovodu tatínka: „Moc se těšíme, že uvidíme nějaký velký dalekohled. Když se nám bude líbit, chystáme se, že začneme chodit na pravidelná pozorování. Dnes na ně asi není počasí," zhodnotil zkušeně malý Marek.

Pracovníci Centra přírodních věd věří, že si k nim najdou cestu nejen příznivci astronomie, ale i dalších oblastí. Součástí centra je třeba moderně pojatá zahrada s jezírky, úly a hmyzím hotelem, kterou jistě docení členové nově vznikajícího včelařského kroužku. Široké využití má také přednáškový sál s kapacitou čtyřiceti míst.

Živý zájem už projevily místní školy. Dětem i dospělým se budou věnovat tři demonstrátoři a jeden stálý pracovník hvězdárny. Tím je David Vališka. Časy pravidelných pozorování i dalších aktivit Centra přírodních věd budou v dohledné době upřesněny na webových stránkách hvězdárny. „Nezbývá, než popřát hvězdárně i celému centru, aby se návštěvníkům líbily," řekl starosta Jan Malý.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum přírodních věd v Jičíně odstartovalo svůj provoz

V pátek 15. ledna v podvečer otevřelo město Jičín brány nového Centra přírodních věd. Toto v regionu ojedinělé centrum vzniklo rekonstrukcí původní hvězdárny, a to za výrazné pomoci dotace z Operačního programu životní prostředí. Na opravu za zhruba 13,6 milionu korun město získalo dotaci více než 12,1 milionu Kč. V regionu tak startuje svůj provoz jedinečné zařízení nejen pro pozorování hvězd, ale také pro environmentální výchovu a přírodovědné akce pro veřejnost i školy.

Na slavnostní otevření hvězdárny v pátek 15. ledna v podvečer pozvalo vedení města nejenom osoby, které se podílely na stavbě samotné, ale také budoucí uživatele Centra, tedy ředitele škol a školských zařízení ze širokého okolí a starosty měst a obcí. Otevření se také zúčastnil ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí, Martin Kubica. Právě z jednoho z programů SFŽP se podařilo městu tak výraznou dotaci získat. Na nové Centrum se přijela podívat také Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. „Je vidět, že když se starosta stará, peníze sehnat lze. Zároveň je to inspirace pro ostatní. Právě nyní jsou v rámci EU vypisovány první výzvy a i tady platí lidové pořekadlo "kdo dřív přijde, ten dřív mele".

Žádat o dotace lze například na rekonstrukci škol a silnic nebo cyklostezek, sociální bydlení nebo výstavbu komunitních center a také například na nákup vybavení pro dobrovolné hasiče," uvedla při otevření centra náměstkyně Klára Dostálová. Hlavním programem nového centra ale byla tematická přednáška RNDr. Jiřího Grygara CSc., významného českého popularizátora vědy v oblasti astronomie a astrofyziky, který v šedesátých letech pomáhal uvést do chodu původní hvězdárnu. „Leden 2016 je pro hvězdárnu významným datem. Je tomu totiž právě 50 let, od jejího prvního otevření v roce 1966. Ke svým padesátinám tak dostala krásný dárek – celkovou rekonstrukci. Dnes tak můžeme veřejnosti nabídnout jak staronovou budovu hvězdárny, kde je nový výkonný dalekohled, ale i zcela nový moderní přednáškový sál a potřebné zázemí pro další přírodovědné aktivity," uvádí starosta města Jan Malý. V podvečer se poté do nových prostor přišly podívat další desítky zájemců o přírodní vědy. V sobotu 16. ledna  se pak koná Den otevřených dveří pro veřejnost, kdy kromě prohlídky bude pro rodiny s dětmi připraven tematický program a samozřejmě pozorování oblohy. To pak bude ve hvězdárně probíhat pravidelně, stejně tak se může veřejnost těšit na různé astronomické a ekologické kroužky a aktivity, jejichž program lze sledovat na stránkách provozovatele, K-klubu.

Rozsáhlá rekonstrukce původní hvězdárny probíhala během léta a podzimu 2015. Vítězná firma MATEX HK s.r.o. z Hradce Králové provedla rekonstrukci za cca 13 milionů korun s DPH. Největší obnovou prošla budova vedle hvězdárny, která byla zbourána a na jejím místě vyrostl přednáškový sál s kapacitou až 40 osob. Bude jej tedy možné využívat i školami, což dříve kvůli kapacitě nešlo. Původní budova byla zateplena a dostala nová okna. Oproti původnímu plánu byla nakonec obnovena i střecha hvězdárny, která je nyní pochozí. Také okolí hvězdárny získalo novou podobu, upravena byla zahrada, kde vyrostlo broukoviště, včelí úly a na jaře rozkvetou záhony pro přírodovědné kroužky. Před Centrem vyrostlo parkoviště a asfaltová příjezdová cesta.

Na stavbu a zařízení získalo město dotaci ve výši 12 154 000 Kč z Operačního programu životní prostředí z programu Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. „V rámci dotačních prostředků bylo Centrum za 1,6 milionu Kč vybaveno pro hvězdáře potřebným zařízením. Nový zrcadlový dalekohled dodala během bleskové lhůty asi pěti měsíců firma Supra Praha s.r.o. Normálně se na takový přístroj čeká i dva roky. Pro další výuku jsme pak z dotace pořídili notebooky, mikroskopy a přírodovědecké vybavení, kde dodávku vyhrála firma K&K computers s.r.o.," dodává místostarosta města  Petr Hamáček.

Jičínská hvězdárna spadá pod příspěvkovou organizaci města K-klub a je v Královéhradeckém kraji, kromě Hradce Králové a Úpice, jediné zařízení přístupné veřejnosti za účelem popularizace astronomie. V širokém okolí také není žádné centrum environmentálního vzdělávání.      Magdaléna Doležalová, komunikace s veřejností