Pod vedením paní učitelky Radoberské vyrážejí žáci do zimní přírody. Pěkné zážitky nám nemohou zkazit ani časté pády. Vždyť padáme jako do peřin.   Hana Tulková, ZŠ a MŠ Chomutice