Zámek, který byl před osmi lety vyhlášen národní kulturní památkou, byl totiž italským architektem Carlem Luragem postaven v rozmezí let 1666 až 1668.

„Tradičně se snažíme připomínat i desetiletá výročí, většinou publikováním nějakého zajímavého textu k historii Humprechtu v příloze Zpravodaje Šrámkovy Sobotky. Naposledy to byla například historická rešerše Boženy Pacákové o vývoji obory a lesoparku kolem zámku. Letošní výročí je ale přece jen významnější," zdůrazňuje humprechtská kastelánka Dagmar Faměrová.

První připomínka výročí se uskutečnila v pátek. Ve spolupráci s městskou knihovnou proběhla v sále sobotecké spořitelny beseda se studenty Univerzity Pardubice, kteří vloni v rámci svých bakalářských prací zrestaurovali nástěnné malby Richarda Wiesnera z roku 1937, jimiž je vyzdobena zeď akustické hodovní síně zámku.

Další setkání plánuje kastelánka na konec letošní sezony. Přímo do prostor zámku by chtěla pozvat vedoucího oddělení zámeckých knihoven Národního muzea Petra Maška, aby pohovořil mimo jiné i na téma knihovny a spisů hrabat Černínů.

„Před padesáti lety vyšel k třístému výročí založení Humprechtu větší sborník. Také my bychom chtěli obsáhlejší historickou publikaci vydat. Několik našich průvodců vystudovalo historii a třeba by bylo možné připravit zajímavý text ve spolupráci s některým z nich. Záleží to samozřejmě na finančních prostředcích," říká Dagmar Faměrová a dodává, že prioritou jsou pro ní ale hlavně investice do oprav objektu a zlepšení služeb pro návštěvníky.

Jako národní kulturní památka dosáhne Humprecht, respektive jeho vlastník město Sobotka, na nové evropské dotace, které jsou zaměřené na revitalizaci vybraných památek s možností investice až patnácti procent získaných prostředků do rozšíření mobiliáře. O dotaci se chce město ucházet v rámci výzvy, která má být vypsaná v srpnu letošního roku. Pokud uspěje, chtělo by investovat nejen do úprav zámku a zmíněného mobiliáře, ale také do renovace objektu hájenky, který je zahrnut v indikativním seznamu národní kulturní památky Humprecht.

Zámeček vystavěl v letech 1666-1668 architekt Lurago pro hraběte Jana Humprechta Czernina z Chudenic. Po třech generacích Černínů přešel objekt i s celým panstvím do rukou rodu Netolických z Eisenberka. Od roku 1926 je jeho vlastníkem město Sobotka.