Některé investice jsou na první pohled markantní jako nová fasáda zdravotnického střediska, nová silnice ke Kosti, zrenovovaná ulice Na Celné.

"Na počátku každého volebního období máte jednu jistotu, že všechno bude jinak než si na začátku myslíte. A tak to i dopadlo," říká hned v úvodu starosta města Lubor Jenček.

Má na mysli nulový pohyb v projektu revitalizace soboteckého náměstí. "To je náš dluh, řešení náměstí si vyžádá kompletní přeřešení dopravy v širším centru města a to spotřebuje i nějaký čas (změna tříd komunikací, směna vlastnictví s krajem,atd.). Takže řešení náměstí bude ústředním tématem následného volebního období." Na druhou stranu Jenček připomíná sportovní areál, převod do vlastnictví města považuje za velký úspěch. Dnes má areál zrenovované fotbalové hřiště (závlahu, brány), vybudovanou atletickou dráhu, víceúčelové hřiště. První etapa renovace stála 7,5 milionu.

"Věřím, že už se zklidnily všechny emoce, které převod areálu provázely. Zklidnil se i čtvrtstoletí trvající spor, zda hřiště, které navazuje na areál zdejší školy, mohou využívat žáci ZŠ," doufá starosta.

Letos město proinvestovalo dalších 800 tisíc při opravě střechy zázemí sportoviště a zahájilo práce na tenisovém hřišti za 1,2 milionu. V další etapě se areál rozšíří o hřiště na plážový volejbal, workoutové hřiště a venkovní stolní tenis. Je tu i rezerva pro další aktivity. V průběhu zimy a v dalším roce budou zřejmě zahájeny práce na celkové obnově a úpravě objektu sportovního zázemí vč. tribuny. Aktuálně probíhá stavební řízení.

Význačným počinem bude obnova zámku Humprecht, kdy v červnu zastupitelé podpořili velkou variantu revitalizace, při které by se mělo na historické památce proinvestovat zhruba 47 milionů. "Jsem přesvědčen, že částka bude nižší. Věřím, že některé práce se dostanou do kategorie řemeslně prováděné práce s restaurátorským dohledem. Během podzimu vzniknou soutěžní podklady pro výběr zhotovitele a pokud proběhne soutěž bez komplikací, předpokládám začátek prací na leden 2019, " říká k investici Jenček.

Město získalo na akci devadesátiprocentní státní dotaci, ze svého by mělo dofinancovat 4,7 milionu korun. Polovina prací má restaurátorský charakter. Zámek čeká výměna kletovaných omítek, oprava cihlových podlah v přízemí, renovace truhlářských částí, péče o kamenná ostění oken, dílčí stavební úpravy, kdy v samotné věži bude zhotoveno vřetenové schodiště, aby se lidé mohli podívat až pod střechu památky. Zcela novou tvář získá i pokladna v přízemí, myšleno je i na péči o expozici a určitě viditelným krokem bude obnova fasády zámku a částečná oprava střešní krytiny.

"Od září na to budeme mít čtyři roky, zámek bude opravován částečně za provozu," popisuje záměr starosta Jenček.

Zásahu stavebníků se dostává i myslivně pod Humprechtem, vůči ní má prý město obrovský morální dluh. Od roku 1956 se na objektu nic podstatného neopravilo a to se jedná o kulturní památku.

"Vloni jsme staticky stabilizovali nosné konstrukce, letos probíhá kompletní oprava střechy. Navrácena bude břidlice, která na myslivnu pod Humprechtem historicky patří a je to ušlechtilý trvanlivý materiál. Celková oprava Myslivny až do její nové finální podoby spotřebuje podle mého odhadu 10 až 12 milionů s tím, že zde vybudujeme takové podpůrné zázemí pro Humprecht (vstupenky, upomínkové předměty , drobná expozice), v severní polovině občerstvení s venkovním sezením a bylinkovou zahradou. Půjde o veřejnou budovu s jedním bytem a prostory pro ubytování průvodců," popisuje starosta projekt.

Pokračují práce na opravě městských domů čp. 5 (celkově cca 7,5 mil. Kč) a dům č. 6 (celkově cca 17 mil. Kč) s výhledem na vybudování nových bytů. U č.p. 6 je situace velmi složitá. Je zde zažádáno o dotaci na z programu na tvorbu „dostupného bydlení“. Nicméně s ohledem na nedávné cenné nálezy (štukatérská výzdoba kolorovaná a zlacená) bude ještě přehodnoceno, zda minimálně jižní křídlo nevyjmout z dotačního záměru, který dost omezuje svobodu při následném užívání objektu.

Objekt č.p. 88 na Malém náměstí (dříve garáže hasičů) má radnice v plánu přeměnit na knihovnu s víceúčelovým veřejným sálem s funkčním napojením na zahradu Šrámkova domu. Město také po sedmadvaceti letech vyhrálo spor o vlastnictví domu na náměstí, který čeká rozsáhlá rekonstrukce. Radnice zde opravy realizuje vlastními silami prostřednictvím svých zdrojů i pracovníků z řad technických služeb.

BALKÁN NA NÁMĚSTÍ
Stížnosti se na radnici hrnou od místních i návštěvníků. Týkají se nočního hluku v centru. "Dění na náměstí nám bohužel dostalo trochu balkánský nádech a Sobotce to nesluší. Je otázkou posledních dvou let, kdy někteří lidé opravdu nevědí, jak se chovat. Dění posledních měsíců může vyústit například i v příjetí vyhlášky omezující požívání alkoholických nápojů na veřejnosti a tím dostane policie větší nástroj na řešení konkrétního problému na místě tak,že to bude pro řvoucího opilce velmi citelné." popisuje starosta další problém centra Sobotky.

„Spolupráci s policií hodnotím pro tento rok dost rozpačitě. Nedostal se nám bohužel žádné pomoci s udržováním morálky ohledně respektování loni zavedeného parkovacího systému. Loni proběhlo přes letní sezónu několik krátkých kontrol týdně a na disciplíně to bylo velmi příjemně znát. Letos (i přes opakované domluvy s vedením) byla nulová podpora v tomto ohledu. To mě velmi mrzí. Ve věci vyřešení jedné osoby, která naprosto nehorázně terorizovala obyvatele na náměstí, vedla činnost policie naopak k vyřešení situace – abych tedy nebyl jen negativní směrem k policii," říká otevřeně Jenček.

Lubor Jenček vidí příčinu v koncentraci sociálně slabších lidí, která sebou nese jisté neblahé jevy. "Musíme s tím rozhodně něco dělat. Je to problematika na větší prostor, ale dít se rozhodně něco bude," slibuje starosta. Bolestí města je také stav některých objektů v soukromém vlastnictví. V Turnovské ulici se hroutí dům č. 192 a město už nemá nástroje, jak tuto skutečnost dále ovlivnit. Věc je v rukou jiných správních orgánů (oddělení státní památkové péče).