Školní statek není tedy jen o zemědělské technice nebo o kravíně s telátky, ale i o stájích s koňmi. Tato ušlechtilá zvířata se tu využívají jak k výuce jezdectví v rámci vyučování na oboru Agropodnikání, tak i k jezdeckému kroužku pro studenty školy.

Příprava Hubertovy jízdy konané ve čtvrtek 22. října probíhala již dlouho dopředu, nejvíce však poslední tři dny před akcí. Studenti školy vypomáhají s přípravou celé akce. Staví se přírodní překážky, připravují se ceny pro účastníky a vítěze honu, čistí se sedla a postroje, aby tato jízda mohla proběhnout se vší parádou.

Velká účast
Již od brzkých ranních hodin ožije celý statek víc než jakýkoliv jiný den. Dolaďují se poslední detaily. Přijíždějí jezdci z okolních stájí se svými koňmi, aby se této akce zúčastnili. A vše může začít! Slavnostní zahájení začíná nástupem všech účastníků.

Při této příležitosti proběhlo předání plakety panu Václavu Novotnému z Podhorního Újezda jako poděkování za dlouholetou spolupráci při výuce budoucích jezdců. Master Andera Kaprasová (studentka 2. ročníku Agropodnikání) podala hlášení ředitelce školy Haně Richtermocové. Ta přivítala všechny účastníky a popřála jim šťastnou cestu a úspěšný návrat.

Celkem se sešlo 19 sedlových koní, tři jednospřeží a jedno dvojspřeží, které dorazilo až z Českého Šternberka. Dále měl proslov vedoucí školního statku Vladimír Pavel, který ohlásil lišku honu, trenérku ze zdejších stájí Evu Hlaváčkovou, a vysvětlil pravidla bezpečnosti Hubertovy jízdy. Začátek vyjížďky probíhal městem pod dohledem městské policie. Koně jste mohli potkat v ulicích Žerotínově, Husově a Riegrově. Odtud se pokračovalo směr Březovice, Boháňka, Votuz, Doubrava a zpět.

Na konci každé Hubertovy jízdy je zvykem uskutečnit „dostih koní", kterému se říká Halali. Halali bylo rozděleno na dvě skupiny, a to na velké a malé koně. V Halali velkých koní byla nejrychlejší Aneta Vlková s valachem Oranžový expres, avšak liščí ohon získala Kateřina Gregová s klisnou Sandra Viktoria ze školního statku.

Halali
Halali malých koní a získání liščího ohonu dopadlo vítězně pro Valerii Kynčlovou s valachem Deser, též ze školního statku. Královnami honu se tedy v obou případech staly studentky 3. ročníku Agropodnikání. Poté se celá skupina přesunula zpět na školní statek, kde proběhlo slavnostní ukončení a předání cen od několika partnerů celé akce.

Pro účastníky bylo od školy připraveno pohoštění ve zdejší jídelně. Počasí přálo, Hubertova jízda se vydařila a my se již těšíme na příští ročník. Na příjemně strávený čas při setkání jezdců a příznivců jezdeckého sportu.   Andrea Kaprasová