Spádově Hubálov přináleží k Tuři, ta však obec naservírovala Jičínu. Tedy oslovila město, zda by Hubálov katastrálně začlenil a tím z něj učinil součást Jičína. Pokud by Tuřští v Jičíně se svým návrhem neuspěli, osloví další okolní obce.

NECHTĚNÉ DĚCKO

Místním především vadí, že se Tuř o svou menší část prakticky nestará. Vesnici chybí kanalizace i vodovod. Splašky jsou odváděny do potoka, průsakem se však znečišťuje voda ve studních.

Tuř argumentuje tím, že má málo financí na vlastní investice. Část jičínského zastupitelstva se sešla s Hubálovskými začátkem září, o pět dnů později se uskutečnila pracovní schůzka jičínských zastupitelů. Ani tady nikdo neprovedl chirurgický řez i přes veškeré zpracované podklady o tom, co by sňatek z rozumu pro Jičín i Hubálov znamenal. Pro příklad: objem nutných investic do vesnice je z pohledu Jičína pětašedesát milionů, přínos do rozpočtu města díky nárůstu počtu obyvatel je 900 tisíc ročně. Na druhou stranu jde o lokalitu, kam by se mohl Jičín dále rozvíjet.

Na středečním veřejném zasedání v porotním sále zámku někteří zastupitelé dali Hubálovu jasný signál pro jeho připojení, někteří však nejsou o vhodnosti „osvojení nechtěného děcka“ přesvědčeni.

Zastupitel Josef Dvořák navrhl jičínské referendum, kde by se k otázce začlenění vyjádřila veřejnost. „Velmi jsem skeptický k tomu, že by si veřejnost prostudovala veškeré okolnosti. Neviděl bych referendum jako rozumné,“ okomentoval Dvořákův návrh zastupitel Josef Novotný.

Petr Šindelář byl pro odklad řešení po komunálních volbách v roce 2018, nakonec svůj návrh stáhl.

O přičlenění Hubálova k Jičínu se zastupitelé znovu pobaví na mimořádném pracovním setkání. Jeho termín zatím nebyl určen.

NEROZHODNÝ JIČÍN

„Jsem ráda, že zde máme částečnou podporu,“ svěřila se po jednání Simona Stýblová z Hubálova. „Přesně jsem předpokládal, že to takhle bude vypadat. Nečekal jsem, že jičínské zastupitelstvo jednadvaceti hlasy řekne, že nás chce,“ polemizuje Milan Kovář a pokračuje. „Tuř nás nemá ráda a my tam žijeme. A jsou věci, které se nezmění. Pro Tuř jsou důležitější okna na radnici, než pitná voda pro Hubálov,“ zlobí se Kovář a zároveň poukazuje na ne zrovna dobré vztahy mezi oběma vesnicemi.

„Spoléhal jsem na zastupitelstvo města a věřil jsem, že je schopno rozhodnout důležité věci. Ale vnímám tady velkou opatrnost,“ říká jeho jmenovec Milan Kovář.