O tom, že se v kozojedském malochovu potvrdila nákaza ptačí chřípkou, informovala v úterý 3. ledna odpoledne Státní veterinární správa (SVS) ČR. "Malochovateli uhynulo 13 z 27 nosnic. I zde byla potvrzena ptačí chřipka H5N1, byla přijata opatření proti šíření nákazy. Zbývající drůbež bude utracena," uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Jedná se o jedno ze tří ohnisek, které od začátku roku 2023 veterináři odhalili.

Kozojedský starosta Václav Šteffl se o tom, že se v místním malochovu objevila ptačí chřipka, dozvěděl až v úterý večer z médií. "Opatření proti šíření ptačí chřipky u nás stejně jako všude jinde platí od půlky prosince. Jedná se mimo jiné o zákaz chovu ptáků venku. Všichni chovatelé musí mít drůbež vevnitř, takže by už nikdo neměl slepice chovat venku. Ne každý na to ale má podmínky," uvedl starosta Kozojed s tím, že více se zatím k situaci vyjádřit nemůže.

Přijali opatření

Opatření proti šíření ptačí chřipky platná pro celé Česko vyhlásila SVS 12. prosince. Kromě zákazu chovu ptáků s výjimkou holubů a běžců pod širým nebem se týkala také podávání potravy a vody striktně uvnitř hospodářských budov nebo pod stříškou a omezení pohybu lidí mezi drůbeží na ty, kteří jsou nezbytně nutní pro chod chovu. Nákaza se totiž často šíří kontaktem s volně žijícími ptáky nebo jejich trusem.

Také jičínská drůběžárna Mave v reakci na výskyt ptačí chřipky v Kozojedech vyhlásila zpřísnění bezpečnostních opatření pro všehny své chovy. Nejbližší drůbeží farma společnosti se nachází v Pševsi, tedy jen několik kilometrů od Kozojed. "S okamžitou platností v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Kozojedech u Jičína zakazuji do odvolání drobný prodej vajec z farem drůbeže," uvedla ředitelka Mave Milena Koudelková.

Platí také zákaz vstupu cizích osob a omezení pohybu lidí v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na ty, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež. Zakázali také vjezd cizích vozidel na farmy drůbeže, nezbytný dodavatelsko-odběratelský kontakt bude probíhat na hranici pozemku. Pro zaměstnance společnosti platí důsledné dodržování pravidel biosecurity v celém areálu.

Zvýšená obezřetnost

Ke zvýšené obezřetnosti vyzývá chovatele také SVS. "Opětovně apelujeme na všechny chovatele drůbeže a ptactva, aby dodržovali zásady biologické bezpečnosti v chovech a nařízená mimořádná veterinární opatření. Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Během prosince se v Česku objevilo deset ohnisek nákazy, v Brodu nad Tichou na Tachovsku ve středu SVS rozhodla o utracení 750 tisíců nosnic. "Navzdory přijatým opatřením a veškerému úsilí se zabránit šíření vysoce nakažlivého onemocnění drůbeže do dalších hal nepodařilo a bude muset být utraceno celé hospodářství," okomentoval situaci Vorlíček.