Hrob byl kompletně zrestaurován z iniciativy spolku. U příležitosti dokončení projektu, který nadace podpořila dotací ve výši osmdesát pět tisíc korun, se v sobotu 24. února od 15 hodin koná slavnostní setkání na hřbitově ve Velešicích.

Návštěvníci budou seznámeni s postupem restaurátorských prací a také s lidmi, kteří se o obnovu hrobu zasloužili. Součástí slavnostního programu je i výstava o životě A.V. Blažkové(1840-1873), která ve Velešicích bydlela. Slavná operní pěvkyně byla v souboru u Bedřicha Smetany, který ji velice uznával. Výstava přiblíží také jejího slavného otce, Františka Blažka, který se ve Velešicích narodil a byl učitelem Antonína Dvořáka.