„V letošním roce se nám podařilo získat z rozpočtu Královéhradeckého kraje dotaci z dotačního titulu na rekonstrukci chodníku na hřbitově," informuje miletínský starosta Miroslav Nosek. Celkové náklady pak dosáhly výše 389 tisíc korun..

Královéhradecký kraj podpořil tuto akci částkou ve výši téměř 195 tisíc. Město Miletín tedy akci dofinancovalo částkou ve stejné výši. „Věříme, že touto akcí se podařilo opět zkrášlit náš hřbitov," dodává starosta města.