„Pomocí stipendií se nám daří postupně stabilizovat nedostatek lékařů v kraji. Takto se nám už podařilo získat přes sto mladých lékařů. Krajské zdravotnictví je na špičkové úrovni a naše nemocnice postupně modernizujeme a zlepšujeme nejen pro pacienty, ale také pro lékařský i nelékařský personál,“ sdělil náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vyplatí stipendium studentům, kteří po absolvování lékařské fakulty nastoupí do specializačního vzdělávání v některém ze 14 vybraných nejpotřebnějších oborů. Studenti se zavazují pracovat na akreditovaném pracovišti poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje ve zvoleném oboru po dobu stanovenou vyhlášeným stipendijním programem, a to 48 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru podle uzavřené pracovní smlouvy nepřetržitě.

„Student šestého ročníku může získat stipendium ve výši 150 tisíc korun, pokud bude po dokončení studia zařazen do specializačního vzdělávání v oborech: vnitřní lékařství, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví a radiologie a zobrazovací metody. V těchto oborech potřebujeme nejvíce lékařů a věříme, že je touto cestou získáme,“ uvedl Aleš Cabicar.